Kiinteistöliikelaitoksen johtokunta

Kokousasiakirjat

Esityslistat ja pöytäkirjat

Tarkastettu pöytäkirja siihen liitettyine muutoksenhakuohjeineen julkaistaan yleisessä tietoverkossa kokousta seuraavan viikon neljäntenä arkipäivänä.

Kokoukset syyskaudella 2017

 • 16.8.
 • 23.8.
 • 6.9.
 • 13.9.
 • 20.9.
 • 4.10.
 • 11.10.
 • 25.10.
 • 8.11.
 • 22.11.
 • 29.11.
 • 7.12.
 • 13.12.

Johtokunnan toimiala

Kiinteistöliikelaitoksen johtokunnan tehtävänä on huolehtia toimialaansa kuuluvan liiketoiminnan järjestämisestä sekä toimialaan kuuluvien asioiden valmistelusta ja täytäntöönpanosta. Johtokunta huolehtii siitä, että sen toimialaan kuuluvaa toimintaa harjoitetaan liiketoiminnallisten periaatteiden mukaisesti. Johtokunnan tehtävistä on säädetty kuntalaissa.

 Lisäksi johtokunnan tehtävänä on:

 1. päättää liikelaitoksen investoinneista ja muista pitkävaikutteisista menoista kaupunginvaltuuston asettamissa rajoissa
 2. päättää liikelaitoksen taseeseen merkittyjen konserniyhtiöiden ja muiden osakkuuksien, osuuksien ja muiden vastaavien omaisuuserien omistajavalvonnasta kaupunginhallituksen konsernijaoston määräämissä rajoissa ja jaoston antamien ohjeiden mukaisesti
 3. antaa johtokunnan viranomaistehtävänä maankäyttö- ja rakennuslain 97 §:n mukainen rakentamiskehotus
 4. päättää maankäyttösopimuksista
 5. päättää luvan myöntämisestä yli vuorokauden kestävien tai katujen yleiseltä liikenteeltä sulkemista edellyttävien yleisötilaisuuksien ja ulkoilma-tapahtumien järjestämiseksi kaupunginhallituksen johtosäännön asettamissa rajoissa
 6. hyväksyä katusuunnitelmat sekä puistojen ja muiden yleisten alueiden suunnitelmat
 7. päättää katu- ja liikennealueella sekä muulla yleisesti liikenteelle käytetyllä alueella pysyvistä liikennejärjestelyistä ja liikenteen ohjauslaitteiden asettamisista

Kiinteistöliikelaitoksen johtokunnan esittelijänä toimii toimialajohtaja Jouko Turto. Johtokunnan sihteeri on Pia Bergström.

Kiinteistöliikelaitoksen johtokunnan jäsenet

Johtokunnan toimiala