Nuorisolautakunta

Kokousasiakirjat

Esityslistat ja pöytäkirjat

 • Tarkastettu pöytäkirja siihen liitettyine muutoksenhakuohjeineen julkaistaan yleisessä tietoverkossa kokousta seuraavan viikon torstaina. 

Kokoukset syyskaudella 2017

 • 24.8.2017 klo 10                 seminaari ja kokous klo 17

 • 21.9.2017 klo 17

 • 26.10.2017 klo 17

 • 30.11.2017 klo 17

 • 14.12.2017 klo 17

Kokoukset kevätkaudella 2018:

 • torstai 25.1.2018                 klo 18.15

 • torstai 22.2.2018                 klo 18.15

 • torstai 22.3.2018                 klo 18.15

 • torstai 26.4.2018                 klo 18.15 + seminaari

 • torstai 17.5.2018                 klo 18.15

 • torstai 14.6.2018                 klo 18.15

Turun nuorisolautakunta päättää mm. avustusmäärärahojen jakamisesta järjestöille ja nuorten toimintaryhmille sekä erilaisten nuorisotilojen ja -leirialueiden maksujen suuruudesta.

Nuorisolautakuntaan kuuluu 13 kaupunginvaltuuston valitsemaa täysi-ikäistä jäsentä, joilla jokaisella on henkilökohtainen varajäsen.

Lautakunnan esittelijänä toimii vapaa-aikatoimialan johtaja Minna Sartes. Lautakunnan sihteeri on Outi Kari-Granfors.

Asiasanat: