Nuorisolautakunta

Kokousasiakirjat

Esityslistat ja pöytäkirjat

 • Tarkastettu pöytäkirja siihen liitettyine muutoksenhakuohjeineen julkaistaan yleisessä tietoverkossa kokousta seuraavan viikon torstaina. 

Kokoukset kevätkaudella 2018

 • 25.1. klo 18.15
 • 1.3. klo 18.15
 • 22.3. klo 18.15
 • 26.4. klo 18.15 + seminaari
 • 17.5. klo 18.15
 • 14.6. klo 18.15

Kokoukset syyskaudella 2018

 • 30.8. klo 18.15 + seminaari
 • 20.9. klo 18.15
 • 25.10. klo 18.15
 • 15.11. klo 18.15
 • 13.12. klo 18.15

Turun nuorisolautakunta päättää mm. avustusmäärärahojen jakamisesta järjestöille ja nuorten toimintaryhmille sekä erilaisten nuorisotilojen ja -leirialueiden maksujen suuruudesta.

Nuorisolautakuntaan kuuluu 13 kaupunginvaltuuston valitsemaa täysi-ikäistä jäsentä, joilla jokaisella on henkilökohtainen varajäsen.

Lautakunnan esittelijänä toimii vapaa-aikatoimialan johtaja Minna Sartes. Lautakunnan sihteeri on Outi Kari-Granfors.

Asiasanat: