Nuorisolautakunta

Kokousasiakirjat

Esityslistat ja pöytäkirjat

  • Tarkastettu pöytäkirja siihen liitettyine muutoksenhakuohjeineen julkaistaan yleisessä tietoverkossa kokousta seuraavan viikon torstaina. 

Kokoukset kevätkaudella 2018

  • 25.1. klo 18.15
  • 1.3. klo 18.15
  • 22.3. klo 18.15
  • 26.4. klo 18.15 + seminaari
  • 17.5. klo 18.15
  • 14.6. klo 18.15

Turun nuorisolautakunta päättää mm. avustusmäärärahojen jakamisesta järjestöille ja nuorten toimintaryhmille sekä erilaisten nuorisotilojen ja -leirialueiden maksujen suuruudesta.

Nuorisolautakuntaan kuuluu 13 kaupunginvaltuuston valitsemaa täysi-ikäistä jäsentä, joilla jokaisella on henkilökohtainen varajäsen.

Lautakunnan esittelijänä toimii vapaa-aikatoimialan johtaja Minna Sartes. Lautakunnan sihteeri on Outi Kari-Granfors.

Asiasanat: