Nuorisolautakunta

Kokousasiakirjat

Esityslistat ja pöytäkirjat

  • Tarkastettu pöytäkirja siihen liitettyine muutoksenhakuohjeineen julkaistaan yleisessä tietoverkossa kokousta seuraavan viikon torstaina. 

Kokoukset syyskaudella 2017

  • 24.8.2017 klo 10                 seminaari ja kokous klo 17

  • 21.9.2017 klo 17

  • 26.10.2017 klo 17

  • 30.11.2017 klo 17

  • 14.12.2017 klo 17

Turun nuorisolautakunta päättää mm. avustusmäärärahojen jakamisesta järjestöille ja nuorten toimintaryhmille sekä erilaisten nuorisotilojen ja -leirialueiden maksujen suuruudesta.

Nuorisolautakuntaan kuuluu 13 kaupunginvaltuuston valitsemaa täysi-ikäistä jäsentä, joilla jokaisella on henkilökohtainen varajäsen.

Lautakunnan esittelijänä toimii vapaa-aikatoimialan johtaja Minna Sartes. Lautakunnan sihteeri on Outi Kari-Granfors.

Asiasanat: