Rakennuslautakunta

Kokousasiakirjat

Esitylistat ja pöytäkirjat

Tarkastettu pöytäkirja siihen liitettyine muutoksenhakuohjeineen julkaistaan kaupungin verkkosivuilla alla olevan aikataulun mukaisesti.

Kokoukset syyskaudella 2017

kokousaika                  pöytäkirja nähtävillä
torstai 27.07.2017        keskiviikko 2.8.2017
torstai 10.08.2017        keskiviikko 16.8.2017
torstai 24.08.2017        keskiviikko 30.8.2017
torstai 07.09.2017        keskiviikko 13.9.2017
torstai 21.09.2017        keskiviikko 27.9.2017
torstai 05.10.2017        keskiviikko 11.10.2017
torstai 19.10.2017        keskiviikko 25.10.2017
torstai 02.11.2017        keskiviikko 8.11.2017
torstai 16.11.2017        keskiviikko 22.11.2017
torstai 30.11.2017        tiistai 5.12.2017
torstai 14.12.2017        keskiviikko 20.12
torstai 28.12.2017        keskiviikko 3.1.2018

Rakennuslautakunta toimii maankäyttö- ja rakennuslaissa tarkoitettuna rakennusvalvontaviranomaisena ja huolehtii rakentamisen ohjauksen, neuvonnan ja valvonnan järjestämisestä Turun kaupungin alueella sekä toimii kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetun lain 15 §:n mukaisena kunnan valvontaviranomaisena.

Lautakunnan esittelijänä toimii rakennusvalvontajohtaja Reima Ojala. Lautakunnan sihteeri on Harri Lehtinen.

Rakennuslautakunnan jäsenet

Rakennuslautakunnan pöytäkirjat ovat julkisesti nähtävillä verkossa kuukauden ajan pöytäkirjan nähtävilläolopäivästä lukien. Tämän jälkeen pöytäkirjat ovat nähtävillä rakennusvalvonnan asiakaspalvelussa osoitteessa Puolalankatu 5, 2. kerros arkisin klo 09:00 – 15:00. Tiedot poistetaan verkosta henkilötietolain yksityisyyden suojaa koskevien säännösten vuoksi.

Rakentamista koskevista lupahakemuksista suurin osa ratkaistaan viranhaltijapäätöksinä, jotka ovat myös nähtävänä rakennusvalvonnan asiakaspalvelussa yllä mainittuna aikana.