Sosiaali- ja terveyslautakunta

Kokousasiakirjat

Kokoukset syksyllä 2017

29.11.2017
13.12.2017

Kokoukset keväällä 2018

10.1.2018
31.1.2018
21.2.2018
14.3.2018
4.4.2018
25.4.2018
16.5.2018
13.6.2018

Tarkastettu pöytäkirja siihen liitettyine muutoksenhakuohjeineen julkaistaan yleisessä tietoverkossa alla mainittuina aikoina:

Pöytäkirja nähtävänä syksyllä 2017

7.12.2017
20.12.2017

Pöytäkirja nähtävänä keväällä 2018

18.1.2018
8.2.2018
1.3.2018
22.3.2018
12.4.2018
3.5.2018
24.5.2018
21.6.2018

Sosiaali- ja terveyslautakunta huolehtii sosiaalihuoltolaissa ja kansanterveyslaissa kunnan monijäsenisen toimielimen tehtäväksi määrätyistä asioista lasten päivähoitoa lukuun ottamatta. Lautakunta huolehtii myös muissa laeissa ja asetuksissa sosiaali- ja terveyslautakunnan tehtäviksi määrätyistä asioista. Lautakunta toimii myös kunnan erityishuoltoviranomaisena.

Lautakunnan tehtäviin kuuluu lisäksi huolehtia rikos- ja riita-asioiden sovittelusta.

Lautakunnan esittelijänä toimii hyvinvointitoimialan toimialajohtaja Riitta Liuksa. Lautakunnan sihteeri on Jaana Railamaa.