Sosiaali- ja terveyslautakunta

Kokousasiakirjat

Kokoukset keväällä 2017

20.6.2017

Kokoukset syksyllä 2017

9.8.2017
24.8.2017
6.9.2017
20.9.2017
11.10.2017
1.11.2017
22.11.2017
13.12.2017

Tarkastettu pöytäkirja siihen liitettyine muutoksenhakuohjeineen julkaistaan yleisessä tietoverkossa alla mainittuina aikoina:

Pöytäkirja nähtävänä keväällä 2017

28.6.2017

Pöytäkirja nähtävänä syksyllä 2017

16.8.2017
30.8.2017
13.9.2017
27.9.2017
18.10.2017
8.11.2017
29.11.2017
20.12.2017

Sosiaali- ja terveyslautakunta huolehtii sosiaalihuoltolaissa ja kansanterveyslaissa kunnan monijäsenisen toimielimen tehtäväksi määrätyistä asioista lasten päivähoitoa lukuun ottamatta. Lautakunta huolehtii myös muissa laeissa ja asetuksissa sosiaali- ja terveyslautakunnan tehtäviksi määrätyistä asioista. Lautakunta toimii myös kunnan erityishuoltoviranomaisena.

Lautakunnan tehtäviin kuuluu lisäksi huolehtia rikos- ja riita-asioiden sovittelusta.

Lautakunnan esittelijänä toimii hyvinvointitoimialan toimialajohtaja Riitta Liuksa. Lautakunnan sihteeri on Jaana Railamaa.