Sosiaali- ja terveyslautakunta

Kokousasiakirjat

Kokoukset keväällä 2018

13.6.2018

Kokoukset syksyllä 2018

8.8.2018
22.8.2018
5.9.2018
19.9.2018
10.10.2018
24.10.2018
7.11.2018
21.11.2018 (varalla)
12.12.2018

Tarkastettu pöytäkirja siihen liitettyine muutoksenhakuohjeineen julkaistaan yleisessä tietoverkossa kuudentena kokouksen jälkeisenä työpäivänä.

Sosiaali- ja terveyslautakunta huolehtii sosiaalihuoltolaissa ja kansanterveyslaissa kunnan monijäsenisen toimielimen tehtäväksi määrätyistä asioista lasten päivähoitoa lukuun ottamatta. Lautakunta huolehtii myös muissa laeissa ja asetuksissa sosiaali- ja terveyslautakunnan tehtäviksi määrätyistä asioista. Lautakunta toimii myös kunnan erityishuoltoviranomaisena.

Lautakunnan tehtäviin kuuluu lisäksi huolehtia rikos- ja riita-asioiden sovittelusta.

Lautakunnan esittelijänä toimii hyvinvointitoimialan toimialajohtaja Riitta Liuksa. Lautakunnan sihteeri on Jaana Railamaa.