Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta

Kokousasiakirjat

Esityslistat ja pöytäkirjat

Kokoukset syyskaudella 2017

Tarkastettu pöytäkirja siihen liitettyine muutoksenhakuohjeineen sekä viranhaltijoiden päätökset julkaistaan kaupungin verkkosivuilla alla olevan aikataulun mukaisesti.

Kokousaika    Pöytäkirja nähtävänä

16.08.2017    24.08.2017
20.09.2017    28.09.2017
27.09.2017    05.10.2017
18.10.2017    26.10.2017
08.11.2017    16.11.2017
29.11.2017    08.12.2017
13.12.2017    21.12.2017

Kokoukset kevätkaudella 2018

Kokousaika   Pöytäkirja nähtävänä

24.01.2018    01.02.2018
14.02.2018    22.02.2018
14.03.2018    22.03.2018
04.04.2018    12.04.2018
25.04.2018    03.05.2018
16.05.2018    24.05.2018
06.06.2018    14.06.2018

Turun, Kaarinan, Liedon, Naantalin, Raision sekä Ruskon kuntien hyväksymän yhteistoimintasopimuksen mukaisesti näiden kuntien joukkoliikennetoimesta huolehtii Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta.

Lautakunnan tehtävänä on toimia yhteisenä seudullisena joukkoliikenteen toimivaltaisena viranomaisena Turun kaupunginvaltuuston ja -hallituksen alaisuudessa.

Lautakunnan esittelijänä toimii joukkoliikennejohtaja Sirpa Korte. Lautakunnan sihteeri on Harri Lehtinen.

Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan jäsenet