Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta

Kokousasiakirjat

Esityslistat ja pöytäkirjat

Kokoukset kevätkaudella 2018

Tarkastettu pöytäkirja siihen liitettyine muutoksenhakuohjeineen sekä viranhaltijoiden päätökset julkaistaan kaupungin verkkosivuilla alla olevan aikataulun mukaisesti.

Kokousaika   Pöytäkirja nähtävänä

24.01.2018    01.02.2018
14.02.2018    22.02.2018
14.03.2018    22.03.2018
04.04.2018    12.04.2018
18.04.2018    26.04.2018
25.04.2018    03.05.2018
03.05.2018    11.05.2018
16.05.2018    24.05.2018
06.06.2018    14.06.2018
26.06.2018    26.07.2018

Kokoukset syyskaudella 2018

Kokousaika   Pöytäkirja nähtävänä

22.08.2018    30.08.2018
12.09.2018    20.09.2018
19.09.2018    27.09.2018
10.10.2018    18.10.2018
31.10.2018    08.11.2018
21.11.2018    29.11.2018
12.12.2018    20.12.2018

Turun, Kaarinan, Liedon, Naantalin, Raision sekä Ruskon kuntien hyväksymän yhteistoimintasopimuksen mukaisesti näiden kuntien joukkoliikennetoimesta huolehtii Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta.

Lautakunnan tehtävänä on toimia yhteisenä seudullisena joukkoliikenteen toimivaltaisena viranomaisena Turun kaupunginvaltuuston ja -hallituksen alaisuudessa.

Lautakunnan esittelijänä toimii joukkoliikennepalvelujohtaja Sirpa Korte. Lautakunnan sihteeri on Harri Lehtinen.

Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan jäsenet