Seuraparlamentti

  • Tarkoituksena on liikuntatoimen ja turkulaisten urheiluseurojen yhteistyön tiivistäminen
  • Yhteistyön tavoitteena on turkulaisten liikuttaminen oman terveytensä kannalta riittävästi
  • Perustettu Turussa 24.3.2004
  • Asiantuntijaelin
  • Turkulaiset seurat valitsevat jäsenet parlamenttiin keskuudestaan
  • Toimikausi kaksi vuotta, puolet jäsenistä erovuorossa vuosittain

Seuraparlamentin puheenjohtajana toimii Henry Toivari ja sihteerinä Terhi Anttila.

”Keskeisimpänä palvelujen tuottajana Turussa toimii alueellisesti kattava, monipuolinen ja osaava urheiluseuraverkosto, jossa on yhteensä n. 60.000 jäsentä, joista yli 25.000 on alle 20-vuotiaita.”