Kaupunkiympäristölautakunta

Kokousasiakirjat

Esityslistat ja pöytäkirjat

Tarkastettu pöytäkirja siihen liitettyine muutoksenhakuohjeineen julkaistaan kaupungin verkkosivuilla kuudentena kokouksen jälkeisenä työpäivänä.

Toimiala ja palvelualueet

Kevään kokoukset 2019

 • 08.01.2019 klo 16.15
 • 15.01.2019 klo 16.15
 • 22.01.2019 klo 16.15
 • 29.01.2019 klo 16.15
 • 12.02.2019 klo 16.15
 • 26.02.2019 klo 16.15
 • 12.03.2019 klo 16.15
 • 19.03.2019 klo 16.15
 • 26.03.2019 klo 16.15
 • 09.04.2019 klo 16.15
 • 16.04.2019 klo 16.15
 • 24.04.2019 klo 16.15
 • 07.05.2019 klo 16.15
 • 21.05.2019 klo 16.15
 • 28.05.2019 klo 16.15
 • 04.06.2019 klo 16.15
 • 11.06.2019 klo 16.15
 • 18.06.2019 klo 16.15

Syksyn kokoukset 2019

 • 06.08.2019 klo 16.15

Kaupunkiympäristölautakunta vastaa kaupungin maankäytön, liikenteen ja yleisten alueiden suunnittelusta, rakennetun ympäristön sekä kulttuuri- ja luonnonympäristön tilan seurannasta, kaupungin maaomaisuuden hallinnasta sekä katujen ja muiden yleisten alueiden rakennuttamisesta ja ylläpidosta sekä tilojen rakennuttamisesta, ellei tehtäviä ole annettu muulle toimielimelle tai viranhaltijalle.

Kaupunkiympäristölautakunnassa on 13 jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Lautakunnan esittelijänä toimii kaupunkiympäristötoimialan johtaja Christina Hovi. Lautakunnan sihteeri on Pia Bergström.

Kaupunkiympäristölautakunnan jäsenet