Liikuntalautakunta

Kokousasiakirjat

Esityslistat ja pöytäkirjat

Tarkastettu pöytäkirja siihen liitettyine muutoksenhakuohjeineen julkaistaan yleisessä tietoverkossa kokousta seuraavan viikon torstaina. 

Kevään kokoukset 2019

 • 29.01.2019 klo 17.00
 • 26.02.2019 klo 17.00
 • 19.03.2019 klo 17.00
 • 16.04.2019 klo 17.00
 • 14.05.2019 klo 17.00
 • 13.06.2019 klo 16.00

Syksyn kokoukset 2019

 • 27.08.2019 klo 17.00
 • 17.09.2019 klo 17.00
 • 22.10.2019 klo 17.00
 • 12.11.2019 klo 17.00
 • 10.12.2019 klo 17.00

Liikuntalautakunnan alaiset liikuntalaitokset ja -palvelut tarjoavat monipuolisia liikunta- ja urheilumahdollisuuksia ja -olosuhteita.
Liikuntalautakunta tukee avustusmäärärahoilla urheiluseurojen ja liikuntaa järjestävien yhdistysten toimintaa.
Liikuntalautakunta päättää mm. liikuntapaikkojen ja -palveluiden maksuista, vapautuksista ja alennuksista sekä vuorojaon yleisistä periaatteista.

Liikuntalautakuntaan kuuluu 13 kaupunginvaltuuston toimikaudekseen valitsemaa jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä.

Lautakunnan esittelijänä toimii vapaa-aikatoimialan johtaja Minna Sartes. Lautakunnan sihteeri on Outi Kari-Granfors.

 

Asiasanat: