Nuorisolautakunta

Kokousasiakirjat

Esityslistat ja pöytäkirjat

 • Tarkastettu pöytäkirja siihen liitettyine muutoksenhakuohjeineen julkaistaan yleisessä tietoverkossa kokousta seuraavan viikon torstaina. 

Kevään kokoukset 2019

 • 31.01.2019 klo 18.15
 • 28.02.2019 klo 18.15
 • 21.03.2019 klo 18.15
 • 11.04.2019 klo 18.15
 • 16.05.2019 klo 18.15
 • 13.06.2019 klo 18.15

Syksyn kokoukset 2019

 • 29.08.2019 klo 18.15
 • 19.09.2019 klo 18.15
 • 24.10.2019 klo 18.15
 • 14.11.2019 klo 18.15
 • 12.12.2019 klo 18.15

Turun nuorisolautakunta päättää mm. avustusmäärärahojen jakamisesta järjestöille ja nuorten toimintaryhmille sekä erilaisten nuorisotilojen ja -leirialueiden maksujen suuruudesta.

Nuorisolautakuntaan kuuluu 13 kaupunginvaltuuston valitsemaa täysi-ikäistä jäsentä, joilla jokaisella on henkilökohtainen varajäsen.

Lautakunnan esittelijänä toimii vapaa-aikatoimialan johtaja Minna Sartes. Lautakunnan sihteeri on Outi Kari-Granfors.

Asiasanat: