Rakennus- ja lupalautakunta

Kokousasiakirjat

Esityslistat ja pöytäkirjat

Tarkastettu pöytäkirja siihen liitettyine muutoksenhakuohjeineen julkaistaan kaupungin verkkosivuilla kuudentena kokouksen jälkeisenä työpäivänä.

Toimiala ja palvelualueet

Kevään kokoukset 2019

 • 10.01.2019 klo 16.15
 • 24.01.2019 klo 16.15
 • 05.02.2019 klo 16.15
 • 21.02.2019 klo 16.15
 • 07.03.2019 klo 16.18
 • 21.03.2019 klo 16.15
 • 04.04.2019 klo 16.15
 • 17.04.2019 klo 16.15
 • 02.05.2019 klo 16.15
 • 16.05.2019 klo 16.15
 • 29.05.2019 klo 16.15
 • 13.06.2019 klo 16.15
 • 27.06.2019 klo 16.15

Syksyn kokoukset 2019

 • 11.07.2019 klo 16.15
 • 25.07.2019 klo 16.15
 • 08.08.2019 klo 16.15
 • 22.08.2019 klo 16.15
 • 05.09.2019 klo 16.15
 • 19.09.2019 klo 16.15
 • 03.10.2019 klo 16.15
 • 17.10.2019 klo 16.15
 • 31.10.2019 klo 16.15
 • 14.11.2019 klo 16.15
 • 28.11.2019 klo 16.15
 • 12.12.2019 klo 16.15

Rakennus- ja lupalautakunta vastaa kaupunkiympäristötoimialan viranomaistehtävistä, ellei tehtäviä ole annettu muulle toimielimelle.

Lautakunta toimii maankäyttö- ja rakennuslaissa tarkoitettuna rakennusvalvontaviranomaisena ja huolehtii rakentamisen ohjauksen, neuvonnan ja valvonnan järjestämisestä Turun kaupungin alueella sekä toimii kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetun lain 15 §:n mukaisena kunnan valvontaviranomaisena.

Rakennus- ja lupalautakunnassa on 13 jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Lautakunnan esittelijänä toimii valvontajohtaja Leena Salmelainen. Lautakunnan sihteeri on Harri Lehtinen.

Rakennus- ja lupalautakunnan jäsenet

Rakennus- ja lupalautakunnan pöytäkirjat ovat julkisesti nähtävillä verkossa kuukauden ajan pöytäkirjan nähtävilläolopäivästä lukien. Tämän jälkeen pöytäkirjat ovat nähtävillä kaupunkiympäristötoimialan asiakaspalvelussa osoitteessa Puolalankatu 5, 1. kerros arkisin klo 09:00 – 15:00. Tiedot poistetaan verkosta henkilötietolain yksityisyyden suojaa koskevien säännösten vuoksi.

Rakentamista koskevista lupahakemuksista suurin osa ratkaistaan viranhaltijapäätöksinä, jotka ovat myös nähtävänä rakennusvalvonnan asiakaspalvelussa yllä mainittuna aikana.