Sosiaali- ja terveyslautakunta

Kokousasiakirjat

Tarkastettu pöytäkirja siihen liitettyine muutoksenhakuohjeineen julkaistaan yleisessä tietoverkossa kuudentena kokouksen jälkeisenä työpäivänä.

Kevään kokoukset 2019

  • 09.01.2019 klo 17.00
  • 30.01.2019 klo 17.00
  • 20.02.2019 klo 17.00
  • 06.03.2019 klo 17.00
  • 13.03.2019 klo 17.00
  • 03.04.2019 klo 17.00
  • 24.04.2019 klo 17.00
  • 15.05.2019 klo 17.00
  • 22.05.2019 klo 16.30
  • 12.06.2019 klo 17.00

Sosiaali- ja terveyslautakunta huolehtii sosiaalihuoltolaissa ja kansanterveyslaissa kunnan monijäsenisen toimielimen tehtäväksi määrätyistä asioista lasten päivähoitoa lukuun ottamatta. Lautakunta huolehtii myös muissa laeissa ja asetuksissa sosiaali- ja terveyslautakunnan tehtäviksi määrätyistä asioista. Lautakunta toimii myös kunnan erityishuoltoviranomaisena.

Lautakunnan tehtäviin kuuluu lisäksi huolehtia rikos- ja riita-asioiden sovittelusta.

Lautakunnan esittelijänä toimii hyvinvointitoimialan toimialajohtaja Riitta Liuksa. Lautakunnan sihteeri on Jaana Railamaa.