Nuorisovaltuusto

Ota yhteyttä!

Lisätietoja

Kokoukset

23.1.17 klo 17 Kaupungintalo
15.2.17 klo 17 Kaupungintalo
22.3.17 klo 17 Kaupungintalo
19.4.17 klo 17 Kaupungintalo
24.5.17 klo 17 Kaupungintalo
23.8.2017 klo 17 Kaupungintalo
20.9.2017 klo 17 Nuorten taide- ja toimintatalo Vimma, teatteritila
25.10.2017 klo 17 Kaupungintalo
22.11.2017 klo 17 Kaupungintalo
13.12.2017 klo 17 Kaupungintalo
24.1.2018 klo 17 Kaupungintalo
 

Pöytäkirja (viimeisin)

Esityslista

 

Turun nuorisovaltuusto valvoo nuorten etuja ja edistää heidän osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksiaan Turussa.

Nuorisovaltuustossa on edustus Turun kaupungin yläkoulujen, lukioiden ja ammattioppilaitosten, Turun Steiner-koulun ja Turun normaalikoulun lisäksi myös Turun kansainvälisestä koulusta. Toimikausi on kaksi vuotta.  Toimikaudella 2016–2017 valtuustossa on 25 varsinaista jäsentä ja 9 varajäsentä.

Turun nuorisovaltuusto päättää vuosittain hankerahan myöntämisestä nuorten ideoimille ja toteuttamille hankkeille ja perustaa harkintansa mukaan työryhmiä, joissa voi olla myös valtuuston ulkopuolisia jäseniä. Seuraava hankerahahaku on 29.1.-18.2.2018, jolloin hakulomake on verkossa https://lomakkeet.turku.fi. Hankehaun säännöt sekä lomake hankkeen loppuraporttia varten ovat verkkosivuilla suomeksi www.turku.fi/nuvaraha ja ruotsiksi www.turku.fi/sv/ungdomsfullmaktigespengar.

Nuorisovaltuustolla on puhe- ja läsnäolo-oikeus nuorisolautakunnan sekä kasvatus- ja opetuslautakunnan ja sen jaostojen kokouksissa. Erillisestä kutsusta tämä oikeus on myös kulttuuri-, liikunta- sekä sosiaali- ja terveyslautakunnan kokouksissa.

Nuorisovaltuustovaalit 2017

Turun nuorisovaltuustovaalit olivat viikolla 45. Tuolloin Turussa asuva tai opiskeleva 13-18-vuotias nuori pääsi vaikuttamaan tulevan nuorisovaltuuston kokoonpanoon. Äänestys tapahtui kouluissa ja oppilaitoksissa sekä Nuorten taide- ja toimintatalo Vimmassa. Turun kaupunginhallitus vahvisti uuden nuorisovaltuuston kokoonpanon 4.12. kokouksessaan.

Seuraavan nuorisovaltuuston jäsenet ja varajäsenet alla:

Nuorisovaltuuston puheenjohtajisto

Puheenjohtaja Alina Heywood (24.5.2017 asti Vartiainen Alexis)
1.varapuheenjohtaja Niklas Vaulanen (24.5.2017 asti Euro Alvar)
2. varapuheenjohtaja Mette Hämeenaho (24.5.2017 asti Heywood Alina)

Nuorisovaltuuston sihteeristö

Sihteeri Nieminen Iida
Varasihteeri Matti Heikkilä (23.8.2017 asti Mäki Elsa)

Nuorisovaltuuston tiedottajat

Tiedottaja Maunu Maija
Varatiedottaja Pilto Silja

Asiasanat: