Nuorisovaltuusto

Ota yhteyttä!

Lisätietoja

Kokoukset

2019
23.1.2019 klo 17 Kaupungintalo
27.2.2019 klo 17 Kaupungintalo
Ti 26.3.2019 klo 17 Kaupungintalo hankekokous
24.4.2019 klo 17 Kaupungintalo
29.5.2019 klo 17 Kaupungintalo

Pöytäkirja (viimeisin)

Esityslista

 

 

Turun nuorisovaltuusto valvoo nuorten etuja ja edistää heidän osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksiaan Turussa.

Nuorisovaltuustossa on edustus Turun kaupungin yläkoulujen, lukioiden ja ammattioppilaitosten, Turun Steiner-koulun ja Turun normaalikoulun lisäksi myös Turun kansainvälisestä koulusta. Toimikausi on kaksi vuotta.  Toimikaudella 2018–2019 valtuustossa on tällä hetkellä 24 varsinaista jäsentä ja 18 varajäsentä.

Turun nuorisovaltuusto päättää vuosittain hankerahan myöntämisestä nuorten ideoimille ja toteuttamille hankkeille ja perustaa harkintansa mukaan työryhmiä, joissa voi olla myös valtuuston ulkopuolisia jäseniä.

Vuoden 2019 hankerahaa saivat:

  1. Negorhanin Legenda – Pelgir elokuva, Oma kaveriporukka 2000 € 
  2. Yhdenvertainen sukupolvi, Globaalinuoret 1000 €
  3. Yhteisöllinen toimintapäivä, Turun Lyseon koulu 2000 €
  4. TSYK Gaala, Turun Suomalainen yhteiskoulu 1200 €
  5. Topelius 9-gaala casino night,  Topeliuksen koulu 1000 €
  6. Yli-Maarian yläkoululaisten leffaretki, Yli-Maarian yläkoulu 2000 €
  7. Tubeta turvallisesti,  Ammattiopisto Spesia 800 €

Hankehaun säännöt sekä lomake hankkeen loppuraporttia varten ovat verkkosivuilla suomeksi www.turku.fi/nuvaraha ja ruotsiksi www.turku.fi/sv/ungdomsfullmaktigespengar.

Nuorisovaltuustolla on puhe- ja läsnäolo-oikeus nuorisolautakunnan, kulttuurilautakunnan, liikuntalautakunnan, sosiaali-ja terveyslautakunnan,  kaupunkiympäristölautakunnan, rakennus- ja lupalautakunnan sekä kasvatus- ja opetuslautakunnan ja sen jaostojen kokouksissa.

Nuorisovaltuuston puheenjohtajisto 2018-19

Puheenjohtaja Niklas Vaulanen
1.varapuheenjohtaja Mette Hämeenaho
2. varapuheenjohtaja Tatu Alari

Nuorisovaltuuston sihteeristö 2018-19

Sihteeri Eric Vara
Varasihteeri Linnea Eerola

Nuorisovaltuuston tiedottajat 2018-19

Tiedottaja Silja Pilto
Varatiedottaja Veera Sellgren

Asiasanat: