Korvaukset työnantajalle

Palkkatukitiimi:

Linnankatu 50 A

puh. 0295 044 502

Työnantajalle maksetaan korvausta opiskelijan ohjaamisesta ja kouluttamisesta aiheutuneisiin kustannuksiin. Tuen suuruus riippuu sekä koulutuksesta että siitä, onko kysymyksessä nykyisen tai uuden työntekijän oppisopimus.

Koulutuskorvauksen suuruus

Perustutkintoon johtavassa koulutuksessa:

  • 260 e/kk
  • 35 e/kk olemassa olevasta henkilöstä

Ammatti- tai erikoisammattitutkintoon johtavassa koulutuksessa:

  • 120 e/kk
  • 35 e/kk olemassa olevasta henkilöstä

Ei tutkintotavoitteisessa lisäkoulutuksessa koulutuskorvaus lasketaan aina tapauskohtaisesti.

Mikäli työnantaja palkkaa oppisopimusopiskelijan, joka tarvitsee esimerkiksi vammaisuuden tai sairauden vuoksi erityisopetusta ja -ohjausta työpaikalla, maksetaan koulutuskorvaus 50 % korotettuna.

TE-toimiston maksama palkkatuki

Mikäli oppisopimusopiskelija on työtön, voi työnantaja saada myös TE-toimiston maksamaa palkkatukea. Palkkatuesta päättää TE-toimiston Palkkatukitiimi:

Palkkatukitiimi:

Linnankatu 50 A

Puhelinnumero 0295 044 502 (tämä on työnantajapalveluiden puhelinnumero, he ohjaavat tästä numerosta palkkatukitiimin henkilöille)

Palkkatukea haettaessa tarvittavat liitteet:

  • kopio oppisopimuksesta
  • koulutustarkastajan lausunto