Diakonia-ammattikorkeakoulu

Lisätietoja

Valtakunnallinen Diakonia-ammattikorkeakoulu tarjoaa Turun lisäksi koulutusta myös pääkaupunkiseudulla, Porissa, Oulussa ja Pieksämäellä. Diakissa on sosiaalialan, hoitotyön ja tulkkauksen koulutusta. Diakissa voi suorittaa myös Suomen evankelis-luterilaisen kirkon diakonian ja nuorisotyön virkoihin kelpoistavat opinnot. Meillä on laaja avoimen ammattikorkeakoulun tarjonta. Lisäksi tarjoamme työelämälle koulutus-, tutkimus- ja kehittämispalveluita. Opiskelijoita on 3000 ja henkilökuntaa 220.

Turun kampuksemme sijaitsee Old Millissä Kupittaalla. Turussa voi opiskella tulkiksi (amk) viittomakielen ja tulkkauksen koulutuksessa, josta valmistuu viittomakielentulkkeja sekä tulkkeja puhevammaisten ja muiden puhetta tukevien ja korvaavien kommunikaatiomuotojen käyttäjien tarpeisiin. Tarjolla myös viittomakielialan tulkkitoiminnan (90 op) ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavaa monimuotokoulutusta.