Humanistinen ammattikorkeakoulu

Lisätietoja

Humanistinen ammattikorkeakoulu (Humak) on valtakunnallinen verkostoammattikorkeakoulu, joka toimii myös Turussa.

Turussa voi opiskella järjestö- ja nuorisotyön ammattilaiseksi opiskelemalla yhteisöpedagogiksi (AMK) tai valmistua luovan talouden, kulttuurin ja tapahtumatuotannon ammattilaiseksi valitsemalla kulttuurituottaja (AMK) –opinnot.

Turussa aloittaa vuosittain n. 40 yhteisöpedagogi- ja n. 18 kulttuurituottajaopiskelijaa. Näihin ammatteihin voi opiskella myös monimuotototeutuksissa, joiden aloitusajankohdista ilmoitetaan erikseen.

Humakin kampus sijaitsee Kakskerran saarella Harjattulassa ja TKI-keskus, jonne siirrytään opintojen puolivälissä, luovien alojen keskuksessa Logomossa.