Jäitkö ilman opiskelupaikkaa yhteishaussa?

Älä jää toimettomaksi

Jos et ole onnistunut saamaan koulutuspaikkaa, kannattaa tiedustella vapaita opiskelupaikkoja oppilaitoksista:

Ideoita urasuunnitteluun

Turun Ohjaamo kerää saman katon alle useita alle 30-vuotiaille tarkoitettuja palveluja. Ohjaamo on matalan kynnyksen piste Turun ydinkeskustassa, jossa on tarjolla nuorille muun muassa työllistymis- ja kuntoutuspalveluja sekä tieto- ja neuvontapalveluja. Ohjaamossa toimii Turun kaupungin nuorisopalvelujen Nuorten tieto- ja neuvontapalvelut NuortenTurku. Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimisto tarjoaa Ohjaamossa TE-toimiston palveluja, työnhakuneuvontaa sekä koulutus- ja uraohjausta.

  • Ohjaamon palvelunumero 040 724 5440.

NuortenTurku on kaikille alle 29-vuotiaille nuorille tarkoitettu tietoa, neuvontaa ja ohjausta tarjoava palvelupiste. Pisteessä voivat asioida myös nuorten vanhemmat, muut nuorten kanssa työskentelevät sekä alan opiskelijat.

Työpiste auttaa kohti työelämää. Ilman koulutus- tai työpaikkaa jääneet 16–17-vuotiaat turkulaisnuoret saavat Turun kaupungin Työpisteestä apua työharjoittelupaikan etsimiseen. Työharjoittelusta voi lisäksi saada kaupungin myöntämää harkinnanvaraista työharjoittelurahaa 1–3 kuukauden ajaksi.

Vamos Turku tarjoaa matalan kynnyksen yksilö- ja ryhmävalmennusta 12–29-vuotiaille turkulaisille nuorille. Toiminnan päämäärät nousevat nuoren tarpeista ja tavoitteista. Toiminnallista tukea tarjotaan nuoren lähiympäristöissä niin kotona, koulussa kuin vapaa-ajalla. Yksilövalmennuksessa tuetaan nuoren kasvua, kehitystä ja hyvinvointia. Ryhmävalmennus on kohdennettu 12–15-vuotiaille nuorille, jotka tarvitsevat intensiivistä yksilöllistä valmennusta koulunkäyntiin kiinnittymiseen ja elämänhallinnan tueksi.

Turun Ohjaamon ja Vamoksen löydät osoitteesta: Yliopistonkatu 25 A 4. krs (Yliopiston Apteekin talo).

Perusopetuksen lisäopetus

Turun kristillisen opisto, kymppiluokka.

Lukiostartti on tarkoitettu ilman toisen asteen koulutuspaikkaa vailla oleville. Lukiostartissa kerrataan peruskoulun ydinaineita ja samalla opiskellaan lukiokursseja. Lukiostartissa on mahdollisuus korottaa peruskoulun arvosanoja. Lukiostartti kestää puolesta vuodesta vuoteen. Keväällä voi osallistua toisen asteen yhteishakuun tai jatkaa opiskelua iltalukiossa. Lukiostarttiin ilmoittaudutaan elokuussa opinto-ohjaaja Anna-Mari Kiilille, anna-mari.kiili@turku.fi. Mukaan tulee ottaa peruskoulun päättötodistus. Lukiostartissa suoritetut lukiokurssit kelpaavat suorituksiksi muissa lukioissa.

Lisätietoja:

www.turuniltalukio.fi

Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus / Turun ammatti-instituutti
Tiedustelut: opinto-ohjaaja Auli Tirkkonen, 044 9073716, auli.tirkkonen@turku.fi

Haku: www.opintopolku.fi

Eritysopetuksena järjestettävä ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus tai Työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus
Bovallius-ammattiopisto
Tiedustelut: opinto-ohjaaja Sari Halenius, p. 040 900 4203
Haku: www.opintopolku.fi

 

Asiasanat: