Usein kysyttyä päivähoidon maksuista

Mikä on maksupäätös?

Lapsen hoitomaksu määräytyy perheen koon, tulojen ja hoitosopimuksessa sovitun hoitoajan mukaan. Maksupäätös on tiedoksianto lapsen päivähoitomaksun suuruudesta, se ei ole lasku. Maksupäätös tulee kotiin postitse ennen laskua ja päivähoitolasku myöhemmin maksupäätöksen mukaisena.

Miksi maksupäätös on syytä tarkistaa?

Lapsen kuukausimaksun suuruus riippuu perheen koosta, tuloista ja sovitusta hoitoajasta. Jos jokin edellä mainituista on päätöksessä väärin, tulee päivähoitolaskukin virheellisenä. Perheen tulee ottaa yhteyttä päivähoitopaikan esimieheen virheen korjaamiseksi.

Milloin tulee uusi maksupäätös?

Jos perheen koko, tulot tai sovittu hoitoaika muuttuu, tulee uusi maksupäätös. Se lähtee automaattisesti päivähoidon asiakastietojärjestelmästä ja siksi perheelle voi tulla useampia maksupäätöksiä saman kalenterikuukauden aikana. Maksupäätöksiä voi tulla kaksi, jos esimerkiksi alkukuussa lapsen sovittu hoitoaika muuttuu kokopäivähoidosta osapäivähoidoksi ja loppukuussa perheen 17-vuotias lapsi täyttää 18 vuotta.

Milloin lapsen sairausajan poissaolo hyvitetään päivähoitolaskussa?

Kalenterikuukauden aikana sairausajan poissaolopäiviä pitää olla 11, jotta ne otetaan huomioon laskutuksessa. Sairausajan ei tarvitse olla yhtäjaksoinen, päivien määrä voi kertyä yksittäisistä sairauspäivistä kalenterikuukauden aikana. Jos päivähoidon henkilökunta ei tiedä lapsen poissaolon johtuvan sairaudesta, poissaolo kirjautuu päiväkirjaan muuna poissaolona. Jotta sairauspäivät voidaan ottaa huomioon laskutuksessa, perheen pitää ilmoittaa ne päivähoitopaikkaan sairauspoissaolon alkaessa. Laskutukseen ei voi taannehtivasti muuttaa poissaolon syytä.

Miksi 11 päivän yhtäjaksoinen sairausajan poissaolo ei aina vaikuta laskuun?

Päivähoidosta peritään kuukausimaksu kalenterikuukausittain. Samoin laskutus tapahtuu kalenterikuukausittain. Jos lapsi on kuukauden vaihteessa sairaana, eikä kumpaankaan kalenterikuukauteen tule 11 päivän sairauspoissaoloa, laskutetaan kummastakin kalenterikuukaudesta koko kuukauden maksu.

Milloin heinäkuu on maksuton?

Lapsen heinäkuun päivähoito on maksuton, jos lapsen nykyinen hoitosuhde on alkanut edellisen vuoden elokuun aikana tai ennen sitä.

Miksi yhdestä hoitopäivästä heinäkuussa joutuu maksamaan koko kuukauden hoitomaksun?

Lapsen päivähoidosta peritään kuukausimaksu, joka peritään myös tilapäisiltä poissaolopäiviltä. Puolet kuukausimaksusta peritään, kun lapsi on poissa päivähoidosta koko kalenterikuukauden muun syyn kuin sairautensa vuoksi.
Heinäkuussa peritään hoitomaksu samoin kuin muista kalenterikuukausista, jos lapsen kohdalla eivät toteudu maksuttoman heinäkuun ehdot (vrt. Milloin heinäkuu on maksuton?).

Jos lapsen heinäkuun päivähoito ei ole maksuton, laskutetaan heinäkuulta:

  • Puolet kuukausimaksusta, jos lapsi on poissa koko heinäkuun.
  • Koko kuukausimaksu, jos lapsi on yhdenkin päivän hoidossa heinäkuun aikana.