Palvelun tuottajaksi ryhtyminen

Yksityisen päiväkotitoiminnan aloittaminen

Yhteystiedot: palvelualuejohtaja Vesa Kulmala puh. 040 142 4483

Tämä opaskirja on tehty helpottamaan yksityisen päiväkodin perustamista sekä vastamaan usein kysyttyihin kysymyksiin. Opaskirja on jaettu neljän teeman alle, jotka ovat tilat, todistukset, talous ja toiminta.

Jokaisella vaadittavalla dokumentilla on oma kappaleensa tässä opaskirjassa. Kappaleissa pyritään selvittämään, miksi kyseinen dokumentti on pakollinen ja mistä sen saa. Näiden kappaleiden alle on mahdollisuuden mukaan myös linkitetty kohta laista, jossa näin määrätään sekä esimerkki dokumentista.

Opaskirja on tehty yhteistyössä Turun kaupunkiseudun kuntien ja yksityisten palveluntuottajien kanssa. Kyseessä on silti Turun versio, joka on vapaasti käytettävissä, muokattavissa, lainattavissa sekä kopioitavissa kaikkien kuntien käyttöön.

Opaskirjan teksti on suurelta osin lainattu seuraavista julkaisuista:

Päivähoidon investointituki Turussa

  • Yksityisen päivähoidon tuottajat voivat hakea Turun kaupungilta investointitukea uuden toiminnan käynnistämiseen.
  • Turun kaupunginhallitus on kokouksessaan 7.5.2012 päättänyt ottaa käyttöön päivähoidon investointituen, jonka tarkoituksena on lisätä yksityisessä päivähoitotoiminnassa olevia, turkulaisille alle 3- ja yli 3-vuotiaille lapsille tarkoitettuja kokopäiväisiä hoitopaikkoja keventämällä uuden hoitopaikan perustamisen kustannuksia.
  • Tukea myönnetään Turun kaupungin alueella harjoitettavaan yksityiseen päiväkotitoimintaan ja kahden hoitajan ryhmäperhepäiväkotitoimintaan. Tukea voi hakea ympäri vuoden.
  • Kaupunki on varannut vuosittain yhteensä 100 000 euron suuruisen määrärahan yksityisten päiväkotien tai ryhmäperhepäiväkotien investointitukeen.
  • Tuen saajan tulee antaa kaupungin tarpeelliseksi katsomat tiedot hakemuksen käsittelyä, myöntämistä ja käytön valvontaa varten.