Kielikylpytoiminta päivähoidossa

Yhteystiedot

Kerttulin päivähoitoyksikkö
Kellonsoittajankatu 6
20500 Turku

Puh. 02 262 5865
Vaihde 02 330 000
paivakoti.kellonsoittajankatu@turku.fi

Aukioloajat

ma–pe 6.30–17.00

Lisätietoja

Kerttulin päivähoitoyksikössä toimii kaksi kielikylpyryhmää, jotka ovat 5-vuotiaiden ryhmä ja ruotsin kielikylpyesiopetusryhmä. Käytössä on varhainen täydellinen kielikylpy. Kielikylpy Kerttulissa alkaa sinä vuonna kun lapsi täyttää 5-vuotta. Ryhmään pääsee jonotusjärjestyksessä.  Aloittaessaan lapset hallitsevat jo melko hyvin omaa äidinkieltään ja uuden kielen omaksuminen on mahdollista ja oppiminen tehokasta. Ryhmässä lapselle puhutaan aina ruotsia, aikuiset ymmärtävät kuitenkin lapsen äidinkieltä. Päiväkodista on mahdollista jatkaa ruotsinkielikylpy alaluokille. Lisätietoja saa päiväkodin johtajalta.

Kerttulin päivähoitoyksikkö