Maahanmuuttajalasten päivähoito ja varhaiskasvatus

Monikulttuurinen varhaiskasvatus tukee maahanmuuttajataustaisen lapsen kasvua kahden kulttuurin ja suomalaisen yhteiskunnan jäseneksi. Varhaiskasvatus tukee merkittävästi koko perheen kotoutumisprosessia. Monikulttuurinen ja monimuotoinen varhaiskasvatus vahvistaa lapsiryhmän kaikkien lasten kasvua yhdenvertaisuuden ymmärtämiseen ja erilaisuuden kunnioittamiseen, kun lapsilla on mahdollisuus aikuisten ohjauksessa tutustua eri kulttuureihin, niiden tapoihin ja tottumuksiin.

Vieraskielisten lasten varhaiskasvatuksessa tuetaan ja vahvistetaan lasten suomen kielen oppimista. Kieltä opitaan arjen tilanteissa ja suunnitelluissa toimintahetkissä. Suomen kielen oppiminen on tavoitteellista ja kielisuunnitelma on osa lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaa. Osalle lapsista järjestetään tarvittaessa myös tehostettua suomen kielen pienryhmäopetusta. Samalla vanhemmille korostetaan lapsen äidinkielen, kotikielen, merkitystä ja kannustetaan vanhempia ylläpitämään kodissa puhuttavia kieliä.  

Maahanmuuttajalasten varhaiskasvatus ja päivähoito järjestetään ensisijaisesti perheen omalla asuinalueella lähipäiväkodissa tai perhepäivähoidossa. Turussa on tarjolla sekä kunnallisia että yksityisiä päivähoitopalveluja. Lisätietoa päivähoitopaikoista ja päivähoitopaikan hakemisesta saa varhaiskasvatuksen palveluohjauksesta (yhteystiedot).

Esiopetus ja valmistava opetus

Maahanmuuttajataustaiset lapset osallistuvat esiopetukseen kaikkien esiopetuslasten tavoin lähipäiväkodin tai koulun yhteydessä toimivissa esiopetusryhmissä. Esiopetuksen yhteydessä järjestetään myös esiopetuksen valmistavaa opetusta (valmo) niille lapsille, joiden suomen tai ruotsin kielen taito ja/ tai muut valmiudet eivät riitä ryhmämuotoiseen opiskeluun. Lapsen valmistavan opetuksen tarve arvioidaan testaamalla ja osallistumisesta valmistavaan opetukseen päätetään yhdessä vanhempien kanssa.