Ruotsinkielinen esiopetus

Förskoleundervisningen är avgiftsfri, och ges fyra timmar per dag. Förskoleundervisningen anordnas vid Braheskolan, Djupdikesvägen 27, Cygnaeus förskola, Mariegatan 7. Förskolan inleds den 15.8.2017, och verksamheten följer skolornas läsår. Förskolebarnen har i första hand rätt till plats i den förskola till vilket barnet hör enligt det elevupptagningsområden som finns inom den grundläggande utbildningen. I fall det finns plats i förskolan efter förstahandsantagningen, kan förskolebarn antas genom andrahandsantagning enligt särskilda kriterier. Ytterligare information ges även av föreståndarna vid respektive enhet.

Toimipisteet

Toimipisteet

Braheskolan (Valtaojantie 27)

Esiopetusta alle kouluikäisille lapsille

Ruotsinkielistä esiopetusta alle kouluikäisille lapsille

Palvelun toteutustapa: 
Itse tuotettu palvelu
Vastuuorganisaatio: 
Turun kaupungin sivistystoimiala
Palvelun kieli: 
Ruotsi

Esiopetuksesta vastaa itäisen ruotsinkielisen päivähoitoyksikön johtaja Nina Rosenberg tel. (02) 262 9546.