Ilmoittautuminen 1. luokalle

Kaikille turkulaisille koulunsa aloittaville lähetetään tammikuun alussa oppivelvollisuusilmoitus. Oppilaalla on oikeus päästä siihen kouluun, jonka oppilasalueella hän asuu. Perusopetukseen ilmoitetaan kuluvana vuonna 7-vuotta täyttävät tai sitä vanhemmat lapset, jotka eivät ole vielä aloittaneet koulunkäyntiään. Ilmoittautuminen ensimmäiselle luokalle tapahtuu Wilma-järjestelmässä erikseen ilmoitettavana hakuaikana tammikuussa.

Kouluun ilmoittautumista koskeva ilmoitus julkaistaan tammikuussa kaupungin ilmoituslehdissä.

Oppivelvollisuusilmoituksessa opastetaan kuinka huoltaja saa tehtyä henkilökohtaiset tunnukset Wilma-ohjelmaan, jossa oppilas ilmoitetaan kouluun ja iltapäiväkerhoon. Wilmassa ilmoitetaan mm. minkä lähikoulun valitsee ja hakeeko muuhun kouluun, esimerkiksi kieliluokalle.

Ilmoittautumisessa opastavat tarvittaessa koulut ja Kasvatus- ja opetusvirasto.

Oma lähikoulu määräytyy asuinosoitteen mukaan. Lähikoulu kerrotaan Wilmassa, ja saat sen selville myös koulujen oppilasalueista.

Päätös tulevasta koulusta (myös vieraspiiriläispäätös) näkyy Wilmassa. Siinä tapauksessa, että huoltaja ei ole antanut suostumusta sähköiseen tiedoksiantoon tai huoltajalla ei ole Wilma-tunnusta, päätös lähetetään kotiin.

 

Asiasanat: