Turkuun muuttavat oppilaat

Turun ulkopuolella asuvat voivat hakea oikeutta opiskella Turun kouluissa. Huoltaja toimittaa hakemuksen suoraan koululle, johon opiskeluoikeutta haetaan.

Koulunkäyntioikeus myönnetään enintään koko alakoulun (1.-6. vuosiluokat) tai koko yläkoulun (7.-9. vuosiluokat) ajaksi. Yhtenäiskoulussa päätös voidaan tehdä 9.luokkaan asti. Päätöksen asiasta tekee kyseisen koulun rehtori, erityisen tuen oppilaiden vanhempien tulee olla yhteydessä erityispalvelupäällikköön.

Erikoisluokille ja kieliluokille hyväksytyt oppilaat

Erikoisluokille ja kieliluokille hyväksyttyjen vieraskuntalaisten oppilaiden huoltajien pitää tehdä vieraskuntalaishakemus. Vieraskuntalainen voi pyrkiä vain yhteen turkulaiseen kouluun.Vieraskuntalaisia voidaan ottaa vain, jos oppilaspaikat eivät täyty turkulaisista oppilaista.

Turusta toiseen kuntaan muuttavat oppilaat

Mikäli huoltaja haluaa, että oppilas jatkaa koulunkäyntiään vieraskuntalaisena Turussa, oppilaan huoltajan pitää tehdä vieraskuntalaishakemus.

Lupa myönnetään 1.-6. tai 7.-9. vuosiluokkien ajaksi. Yhtenäiskoulussa päätös voidaan tehdä 9.luokkaan asti.