Kielten opiskelu

Linkit

Kaikille yhteiset kieliopinnot

Turun perusopetuksessa oppilaat aloittavat ensimmäisen vieraan kielen opiskelun pääasiallisesti 3. luokalta A1-kielessä, joka on englanti kaksikielistä opetusta lukuun ottamatta. Osa kouluista tarjoaa A1-kielen opetusta varhennetusti jo 1. luokalta alkaen. A1-kielen lisäksi kaikille yhteinen B1-kieli alkaa 6. luokalla. B1-kielenä opiskellaan ruotsia.

Valinnaiset kielet

Oppilaan on mahdollista valita 4. luokalta alkava A2-kieli, joka voi olla espanja, ranska, ruotsi, saksa tai venäjä ja kaksikielisessä opetuksessa opiskeleville englanti. A2-kielenopetusta annetaan osassa kouluja myös etäopetuksena. Alkavan A2-kielen ryhmäkoko on neljännen luokan alussa oltava vähintään 14 oppilasta.

A2-kielen lisäksi oppilaalla on mahdollisuus aloittaa 8. luokalla B2-kielen opinnot. B2-kielinä voi opiskella Turussa espanjaa, italiaa, kiinaa, latinaa, ranskaa, saksaa, venäjää tai viroa. Latinan opinnot alkavat kuitenkin muista poiketen jo 7. luokalla. Alkavan B2-kielen ryhmän vähimmäiskoko on koulukohtaisesti harkinnanvarainen ja voi vaihdella lukuvuosittain.

Valinnaisten kielten tarjonta vaihtelee kouluittain, joka on kuvattuna alla yhteistyöalueittain.

Kielten opetusta annetaan eri kielissä luokka-asteesta riippuen alla olevassa taulukossa esitetyn tuntimäärän verran opetussuunnitelman mukaisesti. Koulut tukevat oppilaan kielellistä ja kulttuurista osaamista vieraan kielen opetuksen lisäksi myös muussa toiminnassaan, mikä huomioidaan myös koulujen kerhotarjonnassa sekä osana monialaisia kokonaisuuksia.

 

Linkit