Opetusta tukevat kokonaisuudet

Perusopetus toteuttaa lapsen oikeutta oppimiseen ja henkilökohtaiseen hyvinvointiin. Opetusta tukevat kokonaisuudet vahvistavat muun muassa lasten osallisuutta, toimintaa, kulttuuri- ja luontotuntemusta, liikkumista, taiteen kokemista, ilmaisemista, yrittäjyyttä ja tutkimista.

Asiasanat: