Perusopetuksen laatutyö

Perusopetuslaki 28 § 2 mom.:

Opetuksen järjestäjän tulee arvioida antamaansa koulutusta sekä osallistua ulkopuoliseen toimintansa arviointiin.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on laatinut Perusopetuksen laatukriteerit -oppaan, jonka perusteella kunnat ovat kehittäneet laadunarviointijärjestelmiään.

Turussa laatukriteereistä on muokattu kysely, johon vastaavat oppilaat, huoltajat ja koulujen henkilökunta. Tammikuussa 2017 kysely toteutettiin kolmannen kerran. 

Kevätlukukauden aikana laatukyselyn tuloksia käsitellään yhdessä vastaajien kanssa ja arvioidaan niiden perusteella kuluvan lukuvuoden kehittämistavoitteiden saavuttamista ja toimintaa yleisesti.

Lisäksi laaditaan seuraavan lukuvuoden 20172018 kehittämissuunnitelma.

Turun perusopetuksen laadun kehittämistavoitteet ovat lukuvuonna 2016–2017:

  1. Uuden opetussuunnitelman mukaisen toimintakulttuurin laadukas käyttöönotto
  2. Koulukohtaiset kehittämis- ja arviointikohteet
     

Lisätiedot:

Tommi Tuominen

Perusopetuksen palvelualuejohtaja
Sivistystoimiala, Turku