Perusopetuksen laatutyö

Vuoden 2019 kysely

  • Perusopetuksen laatukysely toteutettiin tammikuussa 2019 jo neljännen kerran. Kysely suunnattiin oppilaille, oppilaiden huoltajille ja koulujen henkilökunnalle. Kyselyyn saatiin hieno määrä vastauksia – kiitos aktiivisuudestanne! Tiedotamme tuloksista kevään aikana.

Aiempien vuosien kyselyjen tulokset

Perusopetuslaki 28 § 2 mom.:

Opetuksen järjestäjän tulee arvioida antamaansa koulutusta sekä osallistua ulkopuoliseen toimintansa arviointiin.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on laatinut Perusopetuksen laatukriteerit -oppaan, jonka perusteella kunnat ovat kehittäneet laadunarviointijärjestelmiään.

Turussa laatukriteereistä on muokattu kysely, johon vastaavat oppilaat, huoltajat ja koulujen henkilökunta. Tammikuussa 2019 kysely toteutetaan neljännen kerran. 

Kevätlukukauden aikana laatukyselyn tuloksia käsitellään yhdessä vastaajien kanssa ja arvioidaan niiden perusteella kuluvan lukuvuoden kehittämistavoitteiden saavuttamista ja toimintaa yleisesti.

Lisäksi laaditaan seuraavan lukuvuoden 20192020 kehittämissuunnitelma.

Turun perusopetuksen keihäänkärjet ovat lukuvuonna 2018–2019:

  1. Hyvinvointi
  2. Osaaminen
  3. Kilpailukyky
     

Lisätiedot:

Tommi Tuominen

Perusopetuksen palvelualuejohtaja
Sivistystoimiala, Turku