Kerhot, leikkipuistotoiminta ja avoimet päiväkodit

Leikkikerhot, perhekerhotoiminta, avoin päiväkoti ja ohjattu puistotoiminta ovat vaihtoehtoja päiväkodeille ja muulle kokopäivähoidolle, kun huoltaja on kotona.

Avoimeen varhaiskasvatustoimintaan osallistuminen ei vaikuta KELAn tukiin.

Leikkipuistoiminnan ja kerhojen käyttö samanaikaisesti samalle lapselle ei ole mahdollista enää 1.8.2017 lukien.

Turun kaupungin tarjoamia palveluja ovat ulko- ja sisäleikkikerhot, joissa ohjaajina toimivat lastentarhanopettajat, ohjattu leikkipuistotoiminta sekä perhekerhotoiminta avoimissa päiväkodeissa.