Varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelma

Varhaiskasvatus

Lapsuus on arvokas elämänvaihe. Vanhemmilla on lastensa ensisijainen kasvatusoikeus ja -vastuu. Päivähoidon varhaiskasvatus tukee oman kodin kasvatusta.

Kasvatustyötä ohjaa päiväkodin tai perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma, joka on nähtävillä hoitopaikassa. Siitä ilmenevät myös päivähoitopaikassa tapahtuvan toiminnan mahdolliset erityiset painotusalueet (esimerkiksi liikunta, vieraat kielet, ympäristöasiat).

Päivähoitopaikassa toimintatapoja arvioidaan ja kehitetään jatkuvasti. Vanhempien antamat palautteet toiminnasta auttavat henkilöstöä kehittämistyössä. Palautteen voi antaa henkilöstölle, päivähoitopaikan esimiehelle, palvelualueen päällikölle tai sähköpostitse varhaiskasvatuksen hallintoon: varhaiskasvatus(a)turku.fi.

Esiopetus

Turun kaupungin järjestämä lakisääteinen esiopetus on tarkoitettu kaikille alle kouluikäisille lapsille vuotta ennen lapsen oppivelvollisuuden alkamista.

Esiopetus on lapsen oppimista, kehitystä ja kasvua tukevaa toimintaa, jossa lapsi oppii leikin, elämysten, toiminnan ja kokemusten kautta tietoja ja taitoja, jotka valmistavat häntä myös tulevia kouluvuosia varten.