Perhepäivähoito

Turun kaupungissa on tarjolla kunnallisten perhepäivähoitajien ja kunnallisen kolmiperhepäivähoidon lisäksi myös kunnan valvomia yksityisiä perhepäivähoitajia.

Yksityinen ryhmäperhepäivähoito on 1–5-vuotiaille lapsille sopiva hoitomuoto, jossa kaksi hoitajaa samanaikaisesti hoitavat enintään kahdeksaa lasta.

Yksityistä päivähoitoa voi tuottaa myös henkilö, jonka perhe palkkaa kotiinsa lapsen hoitajaksi. Hoitaja voi olla esim. isovanhempi, mutta ei saman kotitalouden jäsen.

Hakeminen ja tuet

Kunnallista perhepäivähoitoa haetaan päivähoitohakemuksella. Kunnallisessa perhepäivähoidossa maksu määräytyy tulojen mukaan niin, että korkein maksu on enintään 290€

Yksityisen hoidon tuella toimiviin ryhmäperhepäiväkoteihin ja  perhepäivähoitoon haetaan ottamalla yhteyttä suoraan hoitopaikkaan.

  • Yksityisen hoidon tuen saamisen edellytyksenä on, että alle kouluikäisellä lapsella ei ole kunnallista hoitopaikkaa.
  • Turkulainen perhe saa yksityisen hoidontuen lisäksi kuntalisää.
  • Turun kaupungissa palveluseteli on käytössä yksityisessä päiväkoti- ja leikkikoulutoiminnassa.

Päivähoidon maksut, palveluseteli ja tuet

 

Asiasanat: