Perhepäivähoito

Turun kaupungissa on tarjolla

  • kunnallista perhepäivähoitoa, joka tarkoittaa hoitajan kotona annettavaa varhaiskasvatussuunnitelman mukaista hoitoa
  • kunnallista kolmiperhepäivähoitoa, joka tarkoittaa sitä, että hoitorenkaan muodostaa 1–4 perhettä, joiden kotona kunnallinen hoitaja ja ryhmän lapset ovat vuorotellen. Perhe hankkii ja valmistaa hoitopäivän aikana tarjottavat ruoat, ja perheelle maksetaan kulukorvausta. Tarvittaessa perheille lainataan hoitolasten käyttöön tarvikkeita.
  • kunnan valvomia yksityisiä perhepäivähoitajia.
  • kunnan valvomaa yksityistä ryhmäperhepäivähoitoa, joka on hoitomuoto, jossa kaksi hoitajaa samanaikaisesti hoitavat enintään kahdeksaa lasta.
  • päivähoitoa voi tuottaa myös henkilö, jonka perhe palkkaa kotiinsa lapsen hoitajaksi. Hoitaja voi olla esim. isovanhempi, mutta ei saman kotitalouden jäsen.

    Hakeminen ja tuet

Kunnallista perhepäivähoitoa haetaan päivähoitohakemuksella. Hakemukseen laitetaan alue, jolta perhepäivähoitoa toivotaan. Kunnallisessa perhepäivähoidossa maksu määräytyy tulojen mukaan niin, että korkein maksu on enintään 289€

Yksityisen hoidon tuella toimiviin ryhmäperhepäiväkoteihin ja  perhepäivähoitoon haetaan ottamalla yhteyttä suoraan hoitopaikkaan.

  • Yksityisen hoidon tuen saamisen edellytyksenä on, että alle kouluikäisellä lapsella ei ole kunnallista hoitopaikkaa.
  • Turkulainen perhe saa yksityisen hoidontuen lisäksi kuntalisää.
  • Turun kaupungissa palveluseteli on käytössä yksityisessä päiväkoti- ja leikkikoulutoiminnassa.

Päivähoidon maksut, palveluseteli ja tuet

Perhepäivähoitoon hakeutuminen ja lisätietoja

 

Asiasanat: