Arkistopalvelut

Turun kaupungin asiakirja-aineistoa säilytetään Turun kaupunginarkistossa sekä toimialojen arkistoissa. Kaupunginarkistosta löytyvät kaupungin pysyvästi säilytettävä asiakirja-aineisto pääsääntöisesti ennen 2000-lukua. Tätä uudemmat asiakirjat säilytetään toimialojen arkistoissa.

Vastuuorganisaatio: 
Turun kaupungin konsernihallinto, asianhallinta
Service languages: 
Suomi
Ruotsi
Englanti

Toimipisteet

Mäntymäen arkistossa säilytetään kuntalaisten potilasasiakirjoja. Potilasasiakirjoihin sisältyy esimerkiksi potilaskertomukset, hammaskortit, sekä neuvoloiden ja kouluterveydenhuollon asiakirjat.

Omien potilastietojen luovutuskäytännöistä saa lisätietoja hyvinvointitoimialan kirjaamosta tai arkiston toimistosta.

Palvelun toteutustapa: 
Itse tuotettu palvelu

Sosiaalitoimiston arkistossa säilytetään sosiaalipalveluiden asiakasakteja. Sosiaalipalveluiden asiakirjoja ovat esimerkiksi perhe-, vanhus- ja vammaispalveluihin, sekä lastensuojeluun liittyvät asiakirjat.

Omien asiakastietojen luovutuskäytännöistä saa lisätietoja hyvinvointitoimialan kirjaamosta tai arkiston toimistosta.

Kaupunginarkiston asiakas- ja tutkijapalvelu sekä mikrokuvattujen piirustusten käyttöpalvelu
puh. 02 262 7262, kaupunginarkisto@turku.fi

- Kaupunginarkiston asiakas voi tutkia julkisia asiakirjoja kaupunginarkiston tutkijasalissa, Turku-pisteessä. Kaikki asiakirjat eivät ole julkisia, esimerkiksi suurin osa terveys- ja sosiaalitoimen asiakirjoista on salassapidettäviä. Niiden tutkimiseen tarvitaan tutkimuslupa. Henkilökunta opastaa tarvittaessa arkistoluettelojen ja asiakirjojen käytössä sekä tutkimusluvan hakemisessa.
- Kaupunginarkisto huolehtii rakennusvalvonnan mikrokuvattujen arkkitehti- ja rakennepiirustusten käyttöpalvelusta. Kuvista saa sähköisiä tai A3-kokoisia paperikopioita maksua vastaan. Mittatarkkoja kopioita kuvista voidaan teettää asiakkaan laskuun kopiointiliikkeissä.

Puhelin:

Åbo stadsarkiv 040 357 6142
Turun kaupunginarkisto (02) 262 7262

Fax:

Turun kaupunginarkisto (02) 262 7229
Palvelun toteutustapa: 
Itse tuotettu palvelu
Vastuuorganisaatio: 
Turun kaupungin konsernihallinto, asianhallinta
Palvelun kieli: 
Suomi
Ruotsi
Englanti

Aukioloajat

Avoinna

Ma - To 09:00 - 15:30
Pe 09:00 - 15:00

Hinnat

A4-kopio
Ensimmäinen 0,50 €, seuraavat 0,20 €
A3-kopio
Ensimmäinen 0,60 €, seuraavat 0,30 €
Mikrofilmituloste tai mikrofilmin skannaus
1,20 €
Oikeaksi todistettu kopio
Ensimmäinen 1,70 €, seuraavat 1,40 €