Kalastus

Turun kaupungin Ympäristönsuojelun tulosalueelta saat tietoa mm. kaupungin kalavesistä, kalastusmääräyksistä, kalastusluvista, kalavesien hoidosta ja kalastuksen valvonnasta. Internetpalvelun ( www.kalakortti.com ) kautta tai Ympäristötoimialan asiakaspalvelusta (Puolalankatu 5, 2. krs.) voit ostaa kalastus- ja verkkokalastuslupia kaupungin vesialueille.

Aurajoen opastuskeskuksesta voit lisäksi ostaa kalastuslupia Aurajoelle. Kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunta käsittelee ammattikalastajien lupahakemukset kaupungin omistamille vesialueille. Onki- ja pilkkikilpailut kaupungin vesialuilla edellyttävät lupaa, jota voidaan hakea Ympäristönsuojelusta.

Toimipisteet

Ympäristönsuojelu

Kalastuksesta kiinnostuneille.

Olli-Pekka Mäki

+35822623461