Maa-ainesten ottamislupa

Maa-ainesten ottamiseen tarvitaan kotitarveottoa lukuunottamatta lupa, jotta ympäristölle ei aiheutuisi hallitsemattomia haittavaikutuksia.

Lisätietoja: Ympäristönsuojelun luvat ja ilmoitukset

Service languages: