Rakennetun ympäristön valvonta

Rakennusvalvontaviranomainen valvoo rakennetun ympäristön hoitoa. Esimerkiksi luvatonta rakentamista, luvatonta käyttötarkoituksen muutosta, rappeutuneita rakennuksia, epäsiistejä rakennusten ympäristöjä, luvatonta puunkaatoa ja luvatonta maisematyötä. Valvonnasta voi tehdä toimenpidepyynnön valvontaviranomaiselle.

Vastuuorganisaatio: 
Turun kaupungin kaupunkiympäristötoimiala
Palvelu on tarjolla kielillä:

Toimipisteet

Palvelun toteutustapa: 
Itse tuotettu palvelu
Vastuuorganisaatio: 
Turun kaupungin ympäristötoimiala