Ulkotarjoilualueet

Ulkotarjoilualueita haetaan kirjallisella hakemuksella. Hakemukseen tulee liittää asemapiirros, josta selviää alueen alustava rajaus ja kalusteiden sijoittuminen. Hakemus toimitetaan Kiinteistöliikelaitokselle. Ulkotarjoilualueelle tulevista kalusteista pitää neuvotella Ympäristö- ja kaavoitusviraston suunnittelutoimiston maisema- ja milijöösuunnittelun kanssa. Jos asiakaspaikkoja on yli 5, tulee rakennusvalvontatoimistosta hakea toimenpidelupaa. Ulkotarjoilualueista tehdään määräaikaiset vuokrasopimukset. Neuvottele kiinteistönomistajan kanssa ulkotarjoilualuetta perustaessasi.

Toimipisteet

Kaupunkiympäristötoimiala, Puutarhakatu 1

Ulkotarjoilualuetta suunnittelevalle ravintolayrittäjälle