Petreliuksen talon myynti Fortuna-korttelista

Turun kaupunki myy Fortuna-korttelissa sijaitsevan "Petreliuksen talon" kaksivaiheisella ilmoittautumis- ja neuvottelumenettelyllä. Puutalo sijaitsee osoitteessa Läntinen Rantakatu 15 ja se on kooltaan noin 538 k-m². Ensimmäisestä vaiheesta valitaan ilmoittautuneita ehdokkaita neuvotteluihin, ja toisessa vaiheessa näistä valitaan ostaja tarjouksen ja kehityssuunnitelman perusteella. Neuvotteluja jatketaan enintään kolmen ensimmäisessä vaiheessa ilmoittautuneen tahon kanssa.

Petreliuksen talo on rakennettu vuosina 1809 ja 1822 sekä uudistettu 1872 ja 1894. Rakennus on suojeltu 16.1.2016 voimaan tulleessa asemakaavassa (20/2009) asemakaavamerkinnällä- ja määräyksellä:

sr-1. Suojeltava rakennus. Rakennustaiteellisesti, kaupunkikuvallisesti ja historiallisesti erittäin arvokas rakennus, jonka ominaispiirteet tulee korjaus- ja muutostöissä säilyttää. Julkisivukorjauksissa tulee käyttää alkuperäisiä ja niitä vastaavia materiaaleja. Sisätiloissa suojelu koskee porrashuoneita ja alkuperäistä huonejakoa sekä julkisluonteisten sisätilojen alkuperäistä kiinteää sisustusta, materiaaleja ja pintakäsittelyjä. Rakennus- tai toimenpidelupahakemusta käsitellessään on rakennuslautakunnan kuultava asiassa museoviranomaista.

Asemakaava mahdollistaa 260 kerrosneliömetrin suuruisen uudisosan. Länsikulmaukseen on osoitettu rakennusala siipiosalle. Uudisosan tarve syntyi mm. asiakkaiden esteettömän sisäänkäynnin ja toiminnan vaatiman uuden talotekniikan laitteiden sijoittamisesta siten, ettei vanhan rakennuksen arvokas interiööri tärvelly.

Fortuna-korttelin rakennusten myynti aloitetaan Petreliuksen talosta ja maa-alue vuokrataan. Rakennuksen myynnin edellytyksenä on sille asetettava korjausvelvoite sekä velvoite noudattaa Fortuna-korttelin konseptia: ”Fortuna-kortteli on muotiin ja design-tuotteisiin keskittyvä kauppakortteli, matkailukohde ja vapaa-ajanviettopaikka. Kauppojen lisäksi korttelissa on kahvila- ja ravintolatoimintaa sekä työ-ja toimistotilaa. Korttelin toimijoiden yhteistyöllä mahdollistetaan korttelia palveleva aktiivinen tapahtuma- ja oheistoiminta.”

Vaadittavat selvitykset

Rakennus myydään avointa neuvottelumenettelyä käyttäen siten, että ensimmäisessä vaiheessa Turun kaupunki pyytää kohteen ostamisesta kiinnostuneita tahoja ilmoittautumaan ja esittämään seuraavat selvitykset:

  • selvitys kohteen tulevasta käytöstä
  • ehdollinen tarjous kohteen hinnasta
  • selvitys kohteen korjaus- ja täydennysrakentamisesta sekä toimenpiteiden alustava aikataulu
  • ilmoittautujan referenssit

Ilmoittautumisaika

Petreliuksen talo on myynnissä maanantaihin 17.9.2018 asti.

 

Lisätietoa Fortunakorttelista

 

 

 

Kaupunginosa/Alue: