Kielivalinta

Valitse kieli: suomeksi på svenska in english
 

Haku

 
Tarkennettu haku   Yhteystietohaku

på svenska | in English

 Tekstin koko: a a a a 

Sisältö

« Takaisin edelliselle sivulle

24.11.2010

Vad är hälsofrämjande?

Pojat leikkii

Åbo stads bildbank/
Heli Lempa


Med hälsofrämjande avses alla de uppgifter inom folkhälsoarbetet som ankommer på hälsovårdscentralen för att upprätthålla och främja befolkningens hälsotillstånd. I den reviderade folkhälsolagen (2005/928) definieras hälsofrämjande som en del av folkhälsoarbetet. 

Hälsofrämjande är det viktigaste insatsområdet i folkhälsoprogrammet Terveys 2015, som drar upp riktlinjerna för hälsopolitiken i Finland. Kvalitetsrekommendationen för hälsofrämjande styr kommunernas hälsofrämjande verksamhet.

Genom att påverka och ingripa i de faktorer som definierar hälsa kan vi alla främja vår hälsa. Sådana definierande faktorer är frågor som anknyter till ålder, kön, individuella kunskaper och färdigheter, erfarenheter och levnadssätt samt utkomst, stöd från vänner och familj, utbildning, levnadsförhållanden, utnyttjande av samhällets tjänster vid behov, kultur, säkerhet och delaktighet.

Enheten för hälsofrämjande betjänar

Enheten för hälsofrämjande erbjuder sakkännedom och utvecklingsstöd för social- och hälsovårdsväsendets alla enheter, stadens olika förvaltningsområden och olika organisationer som är verksamma i staden. Med hjälp av sitt arbete stöder enheten hälsovårdstjänsterna så att de utvecklas i en hälsofrämjande riktning. 

Vid enheten arbetar två näringsterapeuter, en hushållsrådgivare, en motionsrådgivare, en planerare av det förebyggande missbruksarbetet, en hälsohandledare, en kontaktperson för hälsofostran och en sakkunnig i sexualhälsa. Dessa stöder det hälsofrämjande arbetet vid hälsovårdsväsendet och fungerar som experter inom sina delområden.

Enheten ger social- och hälsovårdsväsendets klienter bl.a. näringsterapeutrådgivning individuellt och i grupp samt ordnar föreläsningar för allmänheten. Enheten betjänar hälsovårdsväsendets personal och erbjuder experthjälp om sunda levnadssätt och praktiska frågor inom hushållning, dvs. om allt från matlagning till hemvård och anskaffning och skötsel av hushållsmaskiner, information om frågor med anknytning till hälsa och utbildning samt samarbete för att utveckla hälsorådgivningen. Enheten är också med och planerar och genomför olika projekt för hälsofrämjande. Enheten ombesörjer dessutom uppdaterat och sakkunnigt material om hälsofostran, nu i allt större grad även elektroniskt.

Enheten är belägen i centrum av Åbo, adress Hantverkaregatan 2, 2 vån. (f.d. laboratoriet)

Kontaktinformation för verksamhetsstället

Länkar till hälsofrämjande

Folkhälsolagen

Lagstiftning om hälsofrämjande
Avtal mellan fullmäktigegrupperna i Åbo
Social- och hälsovårdsministeriet
Institutet för hälsa och välfärd
Centret för hälsofrämjande

Nätverket En frisk kommun 

EU:s hälsoportal information om olika ämnesområden och metoder inom hälsofrämjande på olika europeiska språk
Utländska undersökningar på finska


suomenkielinen versio | svensk version

Sivua viimeksi päivitetty 24.11.2010 13:49 ja sivu on julkaistu 24.11.2010 13:43

   

Lisätoiminnot

Verkkopalvelun opaste | Sivukartta | Palaute ja asiointi | Tulosta sivu | Media | Tekstiversio

© 2013 Turun kaupunki | PL 355, 20101 TURKU
Käyntios. Yliopistonkatu 27a | vaihde (02) 330 000 | turun.kaupunki@turku.fi