Ruotsinkielinen jaosto

Kokousasiakirjat

Tarkastettu pöytäkirja siihen liitettyine muutoksenhakuohjeineen julkaistaan yleisessä tietoverkossa viidentenä kokouksen jälkeisenä työpäivänä.

Esityslistat ja pöytäkirjat

Kokoukset syksyllä 2018

  • ti 28.08 klo. 17.00
  • on 10.10 klo. 17.00
  • to 15.11 klo. 17.00
  • ti 11.12 klo. 17.00

 

Ruotsinkielisen jaoston tehtävänä on ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, lukiokoulutuksen, ammatillisen koulutuksen ja aikuiskoulutuksen toiminnan järjestämisestä ja kehittämisestä.