Ruotsinkielinen jaosto

Kokousasiakirjat

Tarkastettu pöytäkirja siihen liitettyine muutoksenhakuohjeineen julkaistaan yleisessä tietoverkossa viidentenä kokouksen jälkeisenä työpäivänä.

Esityslistat ja pöytäkirjat

KEVÄÄN KOKOUKSET 2019

 • ti 12.02 klo. 17.00
 • to 14.03 klo. 17.00
 • to 25.04 klo. 17.00
 • to 23.05 klo. 17.00
 • to 13.06 klo. 17.00

Kevään kokoukset 2019

 • 12.02.2019 klo 17.00
 • 14.03.2019 klo 17.00
 • 25.04.2019 klo 17.00
 • 23.05.2019 klo 17.00
 • 18.06.2019 klo 16.00

Syksyn kokoukset 2019

 • 29.08.2019 klo 17.00
 • 17.09.2019 klo 17.00
 • 24.10.2019 klo 17.00
 • 21.11.2019 klo 17.00
 • 10.12.2019 klo 17.00

Ruotsinkielisen jaoston tehtävänä on ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, lukiokoulutuksen, ammatillisen koulutuksen ja aikuiskoulutuksen toiminnan järjestämisestä ja kehittämisestä.