Ruotsinkielinen jaosto

Kokousasiakirjat

Tarkastettu pöytäkirja siihen liitettyine muutoksenhakuohjeineen julkaistaan yleisessä tietoverkossa viidentenä kokouksen jälkeisenä työpäivänä.

Esityslistat ja pöytäkirjat

Kokoukset keväällä 2018

  • 18.1. klo 17.00
  • 13.2. klo 17.00
  • 6.3. klo 17.00
  • 19.4. klo 17.00
  • 17.5 klo 17.00
  • 7.6. klo 17.00
     

Ruotsinkielisen jaoston tehtävänä on ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, lukiokoulutuksen, ammatillisen koulutuksen ja aikuiskoulutuksen toiminnan järjestämisestä ja kehittämisestä.