Sepänkatu 1

AIKATAULU

  • Luovutettavan alueen ja myytävien rakennusten esittelyiden osalta on mahdollista sopia lisäaikoja. Pyynnöt ennakkoon sähköpostilla Tuomas Lindholmille: tuomas.lindholm@turku.fi
  • 1.10. mennessä ilmoittautumiset perillä

Kehittämiskumppanin valinta

Turun kaupunki etsii yhtä tai useampaa kehityskumppania Sepänkatu 1:n aluekokonaisuuden kehittämiseksi. Kehityskumppanin haku toteutetaan kaksivaiheisen kilpailullisen neuvottelumenettelyn avulla.

Kilpailualue koostuu Sepänkatu 1:n asemakaava-alueen tontista 853-3-19-8 sekä em. tontin viereisestä osasta virkistysalueena toimivaa yleistä aluetta. Kilpailualueen pinta-ala kokonaisuudessaan on noin 1,51 hehtaaria ja sillä sijaitsevien rakennusten yhteen laskettu bruttoala on noin 20.420 brm2. Alue rakennuksineen on kaupungin omistuksessa ja rakennusten tilat ovat Turun ammattikorkeakoulun käytössä. Ammattikorkeakoulu on luopumassa tiloista kesän 2020 aikana.

Ensimmäisessä vaiheessa kohteen kehittämisestä kiinnostuneita tahoja pyydetään ilmoittautumaan vaadittujen suunnitelma- ja tarjousasiakirjojensa kera. Toisessa vaiheessa neuvotteluja jatketaan yhden tai useamman ilmoittautuneen tahon kanssa. Pyrkimyksenä on löytää alueelle ja sen rakennuksille uusi omistaja / omistajat sekä innovatiivinen suunnitelma, joka mahdollistaisi olemassa olevien rakennusten saneerauksen ja uudiskäytön sekä mahdollisen korvaavan ja / tai muun uudisrakentamisen.

Kaupunki luovuttaa kohteen kehitettäväksi sille jatkoon valituista tarjoajista, joka on sitoutunut tontinluovutukseen ja toteutukseen yhdessä hyväksytyin ehdoin, jolla on taloudelliset edellytykset ja resurssit kokonaisuuden toteuttamiseen, ja joka kykenee parhaiten vastaamaan kaupungin ja kilpailuohjelman asettamiin vaatimuksiin ja odotuksiin. Valitun suunnitelman tulee tukea kilpailualueen monipuolista käyttöä siten, että rakennusten ja ympäristön muodostama monikerroksinen, kulttuuri- ja opetushistoriallisesti merkittävää kokonaisuus tulee huomioiduksi. 

Alueen asemakaavaluonnos laaditaan valmiiksi kilpailutuksen päätteeksi valittavan kehityskumppanin / -kumppaneiden kanssa prosessissa syntyneitä tuloksia hyödyntäen. Suunnitelmien mukaisen kokonaisuuden toteutus voi tapahtua myös osissa ja mahdolliset tarjoukset eivät saa kohdistua vain uudisrakentamiseen.

Ilmoittautumiset vaadittavine asiakirjoineen tulee toimittaa maanantaihin 1.10.2018 klo 12.00 mennessä. Luovutettavan alueen ja myytävien rakennusten esittely järjestetään osoitteessa Sepänkatu 1, pääsisäänkäynti, tiistaina 19.6.2018 klo 12.00 tai muuna erikseen ja ennalta sovittavana ajankohtana.

Tarkemmat tiedot kilpailusta löytyvät alta kohdasta Kilpailumateriaali.

Lisätietoja kilpailusta antaa: 
Maankäyttöinsinööri Tuomas Lindholm
Kaupunkiympäristötoimiala
tuomas.lindholm@turku.fi

Kilpailumateriaali