Sepänkatu 1

JATKOKEHITYSVAIHEESEEN VALITUT KILPAILUEHDOTUKSET

Kehittämiskumppanin valinta

Sepänkatu 1:n asemakaava-alueen kehittämiseen ja kiinteistöjen luovutukseen tähtäävä kaksiosainen kilpailu on edennyt jatkokehitysvaiheeseen. Kilpailun ensimmäisen vaiheen tavoitteena oli löytää kilpailualueen asemakaavoituksen ja rakentamisen pohjaksi laadukkaita, toteuttamis- ja jatkojalostuskelpoisia ratkaisuja. Määräaikaan mennessä mukaan ilmoittautui kaikkiaan 11 kohteen kehittämisestä kiinnostunutta työryhmää.

Kilpailun arviointiryhmä on arvioinut työt ja valinnut jatkokehitettäviksi kilpailuehdotukset kolmelta tarjoajalta (ostajat): Auratum Asunnot Turku Oy, Jatke Länsi-Suomi Oy ja Taaleri Tonttirahasto sekä TKU-Rakennus Oy ja SL-Yhtiöt.

Voittajatyöryhmien jäsenet:

Ostaja/toteuttaja: Auratum Asunnot Turku Oy
Suunnittelija: Arkkitehtitoimisto Sigge Oy

Ostajat: Jatke Länsi-Suomi Oy ja Taaleri Tonttirahasto
Toteuttaja: Jatke Länsi-Suomi Oy
Suunnittelija: JKMM Arkkitehdit Oy

Ostajat: SL-Yhtiöt ja TKU-Rakennus Oy
Toteuttajat: TKU-Rakennus Oy ja Prestobella Oy
Suunnittelija: Arkkitehtitoimisto AJAK Oy

Neuvotteluja jatketaan ja kilpailuehdotuksia kehitetään yhteistyössä jatkoon valittujen kolmen tarjoajan ja näiden kilpailuehdotusten ideoiden, kilpailun arvioinnissa esiin nousseiden kehittämistarpeiden sekä kilpailun reunaehtojen pohjalta. Kilpailutusprosessin päätteeksi kaupungin tavoitteena on luovuttaa kohde kehitettäväksi yhdelle jatkoon valituista tarjoajista, jonka kanssa asemakaavaluonnos laaditaan valmiiksi prosessissa syntyneitä tuloksia hyödyntäen.

Kilpailun aikataulu

Jatkoneuvottelut ajoittuvat arviolta alkuvuoteen 2019 ja lopullinen suunnittelu sekä tarjoukset ajoittuvat kevääseen 2019.

Kilpailun ensimmäisen vaiheen kilpailuehdotuksia jätettiin määräaikaan (1.10.2018) mennessä 11 kpl. Päätös jatkokehitysvaiheeseen valittavista tahoista tehtiin marraskuussa 2018.

Kilpailu käynnistyi ja kilpailuohjelma liitteineen hyväksyttiin kaupunginhallituksen kaupunkikehitysjaoston päätöksellä 4.6.2018.

Kilpailun tausta ja tavoitteet

Kilpailualue koostuu Sepänkatu 1:n asemakaava-alueen tontista 853-3-19-8 sekä em. tontin viereisestä osasta virkistysalueena toimivaa yleistä aluetta, os. Sepänkatu 1 sekä Sirkkalankatu 39 ja Neitsytpolku 6. Kilpailualueen pinta-ala kokonaisuudessaan on noin 1,51 hehtaaria ja sillä sijaitsevien rakennusten yhteen laskettu bruttoala on noin 20.420 brm2. Alue rakennuksineen on kaupungin omistuksessa ja rakennusten tilat ovat Turun ammattikorkeakoulun käytössä. Ammattikorkeakoulu on luopumassa tiloista kesän 2020 aikana.

Pyrkimyksenä on löytää kilpailualueelle ja sen rakennuksille uusi omistaja tai omistajat sekä innovatiivinen suunnitelma, joka mahdollistaisi olemassa olevien rakennusten saneerauksen ja uudiskäytön sekä mahdollisen korvaavan ja/tai muun uudisrakentamisen.

Lisätietoja kilpailusta antaa: 
Maankäyttöinsinööri Tuomas Lindholm
Kaupunkiympäristötoimiala
tuomas.lindholm@turku.fi

Kilpailumateriaali