Sisäinen tarkastus

Käyntiosoite: 
Yliopistonkatu 27
20100 Turku

Puhelin:

(02) 262 7495
(02) 262 7111
Sähköposti: 
etunimi.sukunimi@turku.fi

Sisäisen tarkastuksen tehtävänä on avustaa kaupunginjohtajaa kaupunginhallituksen alaisen organisaation, kaupunkikonserniin kuuluvien yhteisöjen sekä kaupungilta avustusta saavien yhteisöjen valvonnassa.

Tehtävänä on lisäksi tehdä aloitteita ja ehdotuksia hallinnon, taloudenpidon ja toiminnan kehittämiseksi. Työn tulos ja raportointi palvelee myös ulkoisen tilintarkastuksen tarpeita.