Sivistystoimialan strateginen sopimus 2014-2016

Kaupunginhallitus hyväksyi 20.1.2014 kaupunginhallituksen ja kasvatus- ja opetuslautakunnan välisen strategisen sopimuksen.

Strategisella palvelusopimuksella kaupunginhallitus ja kasvatus- ja opetuslautakunta sopivat kasvatus- ja opetuslautakunnan alaisen toiminnan lähtökohdista, kehittämistavoitteista ja resursseista.

Toimialan strategisen sopimuksen merkittävimmät kohdat toiminnan kuvauksesta ja toiminnan tavoitteista sisällytetään kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle koottavaan talousarvioon. Strateginen sopimus sisältää myös muita tavoitteita ja mittareita, jotka vahvistetaan vain kaupunginhallituksen ja toimialan välillä. Strateginen sopimus sisältää myös keväällä laaditun uudistamisohjelman toimenpiteet.

Sivistystoimialan visio

Turussa kasvatus- ja opetuspalvelut mahdollistavat kaiken ikäisille oppijoille edellytykset kehittyä yksilöinä omien vahvuuksiensa ja tavoitteidensa pohjalta. Sivistystoimiala on haluttu työpaikka, jossa työskentelee innostunutta, arvostettua ja osaavaa henkilökuntaa. Turun kasvatus- ja opetuspalvelut ovat maan parhaimmistoa ja toimivat esimerkkinä muille.

Sivistystoimialan toiminta-ajatus

Turun sivistystoimialan henkilöstö järjestää laadukkaita ja monipuolisia kasvatus- ja opetuspalveluita yhteiskuntavastuullisesti asiakkaan tarpeista lähtien. Sivistystoimiala edistää Turun seudun vetovoimaisuutta sekä asukkaiden hyvinvointia, elämänhallintaa ja aktiivisuutta.

Sivistystoimialan arvot

Sivistystoimialan arvot noudattavat kaupungin yhteisiä arvoja. Näiden arvojen pohjalta on luotu toimialan ohjaavat periaatteet, jotka ovat:

  • asiakaslähtöisyys
  • osaaminen ja luovuus
  • vastuullisuus
  • tasa-arvoisuus ja oikeudenmukaisuus
  • kansainvälisyys

Linkit päätöksiin ja strategiseen sopimukseen:

Kaupunginhallitus 20.1.2014 ja 14.4.2014

Sivistystoimialan strategisen sopimuksen hyväksyminen (KH 20.1.2014 §14)
Sivistystoimialan strategisen sopimuksen muuttaminen (KH 14.4.2014 §152)
Sivistystoimialan strateginen sopimus
Sivistystoimialan strategiakartta

Turun ammatti-instituutin tasa-arvosuunnitelma