Chat-palvelut

Sosiaalipalvelut

Sosiaalipalvelujen chat palvelee arkisin klo 9-11. Chatista voi kysyä sosiaalipalveluihin ja toimeentulotukeen liittyvistä asioista.

Neuvolapalvelut

Turun neuvoloissa on otettu käyttöön maakunnallinen chat, joka on tarkoitettu äiitys- ja lastenneuvolan asiakkaille. Chatin kautta annetaan yleistä ohjausta kaikille maakunnallisessa chatissa mukana olevien kuntien neuvola-asiakkaille. Maakunnallisessa chatissa on mukana 18 varsinaissuomalaista kuntaa. Turun neuvolat päivystävät chatissa torstaisin klo 9-13.

Ikäihmisten ja omaishoitajien neuvonta

Varsinais-Suomen keskitetyssä asiakas- ja palveluohjaushankkeessa, KomPassissa, kehitettiin malli iäkkäiden keskitetylle neuvonta- ja palveluohjaukselle.  Kompassin asiakaschat palvelee arkisin klo 9-15.

Diabetesvastaanotto

Diabetes-chat on tarkoitettu diabetesvastaanoton asiakkaille hoidon tukiväyläksi, esimerkiksi lääkityksen seurannan tueksi. Chat palvelee arkisin klo 7.30-14.

Tartuntatautien valvonta ja matkailijoiden rokotusneuvonta

Chat auttaa esimerkiksi riskityötä tekevien salmonellaselvityksiin liittyvissä asioissa, matkailijoiden rokotuksissa ja matkailuterveyteen liittyvissä kysymyksissä arkisin klo 8-12.

Asiasanat: