Sähköinen asiointi ja ajanvaraus

eTerveyspalvelut

eTerveyspalveluiden kautta kaikilla turkulaisilla on mahdollisuus varata uusia vastaanottoaikoja ja peruuttaa tai siirtää varattuja aikoja. Palvelun kautta voi olla samanaikaisesti varattuna korkeintaan kolme aikaa. Käyttämättä ja peruuttamatta jätetyistä vastaanottoajoista peritään maksu. Halutessasi voit tilata vastaanottoajasta muistutuksen omaan puhelimeesi. Muistutuspalvelu ei toimi ehkäisyneuvolassa.

Sähköisesti varattavissa olevat palvelut:

Ajanvarauspalvelun lisäksi eTerveyspalveluissa voi mm. vastaanottaa laboratoriovastauksia, esittää ammattihenkilölle terveydentilaa koskevia kysymyksiä tai lähettää eReseptin uusimispyyntöjä.

eSuunterveyspalvelut

Hammashoidon sähköinen ajanvarauspalvelu tarjoaa kaikille mahdollisuuden varata, peruuttaa ja siirtää hoitoaikoja. Sähköisen ajanvarauspalvelun kautta ei toistaiseksi voi varata ensimmäistä uutta aikaa. Sähköistä ajanvarauspalvelua on mahdollista käyttää, kun asiakkaan puhelinnumero on rekisteröity suun terveydenhuollon potilastietojärjestelmään.

Toimeentulotuen Omapalvelu

Toimeentulotukea voi hakea sähköisesti Omapalvelun kautta. Tuen hakemisen lisäksi toimeentulotukiasiakkaan on mahdollista saada toimeentulotukipäätös tiedoksi Omapalveluun. Myös lisäselvityspyynnön voi saada tiedoksi ja siihen voi vastata sähköisesti.

Vaikeavammaisten kuljetuspalvelu

Vaikeavammaisten kuljetuspalvelu on tarkoitettu henkilöille, jotka vaikeavammaisuuden takia eivät pysty käyttämään joukkoliikennevälineitä ilman kohtuuttoman suuria vaikeuksia. Sähköinen asiointi tapahtuu Omapalvelun kautta, johon hakija kirjautuu omilla pankkitunnuksillaan. Vaadittavat liitteet voidaan joko liittää e-hakemukseen tai toimittaa erikseen postitse.

Kanta eli Kansallinen Terveysarkisto

Potilastiedon arkistoon tallennetaan tiedot lääkärikäynti- ja hoitojaksoista, potilaskertomustekstit, diagnoosit, laboratoriotutkimukset, röntgentutkimuksien lausunnot, kriittiset riskitiedot ja henkilötiedot. Jokainen yli 18-vuotias pääsee katsomaan omia terveystietojaan Omakanta-palvelussa, jonne kirjaudutaan verkkopankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai sähköisellä henkilökortilla.

Laboratorio ja röntgen

Turun kaupungin hyvinvointitoimialan laboratorio- ja kuvantamispalvelut tuottaa Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri.