Vaikeavammaisten kuljetuspalvelu

Vaikeavammaisten kuljetuspalvelu on tarkoitettu henkilöille, jotka vaikeavammaisuuden takia eivät pysty käyttämään joukkoliikennevälineitä ilman kohtuuttoman suuria vaikeuksia. Palvelu toteutetaan tarpeen mukaan joko tavallisella taksilla tai invataksilla.

Kuljetuspalveluja järjestetään siten, että vaikeavammaisten kuljetuspalveluihin oikeutetulla henkilöllä on mahdollisuus suorittaa välttämättömien työhön ja opiskeluun liittyvien matkojen lisäksi vähintään kahdeksantoista (18) jokapäiväiseen elämään kuuluvaa matkaa kuukaudessa.

Sairaudesta aiheutuviin matkakuluihin (esim. lääkärikäynnit, laboratoriotutkimukset ja fysikaaliset hoidot) haetaan korvausta Kelasta.

Vaikeavammaisten kuljetuspalvelun hakeminen

Vammaispalvelulain mukaista kuljetuspalvelua voidaan hakea kirjallisesti tulostettavalla hakemuksella tai sähköisellä hakemuksella. Hakemukseen tulee liittää terveyskeskuslääkärin lausunto sekä tarvittaessa muita asiantuntijalausuntoja ja selvityksiä.

Sähköinen asiointi tapahtuu Omapalvelun kautta, johon hakija kirjautuu omilla pankkitunnuksillaan. Vaadittavat liitteet voidaan joko liittää e-hakemukseen tai toimittaa erikseen postitse.

Päätös edellyttää aina henkilökohtaista tapaamista vammaispalvelujen sosiaalityöntekijän kanssa.