Palvelu- ja kuntoutussuunnitelma

Kehitysvammaiselle nuorelle tai aikuiselle tehdään Paletissa psykologiset ja sosiaaliset selvitykset sekä perusterveydentilan tarkistus. Näiden pohjalta laaditaan yksilöllinen palvelu- ja kuntoutussuunnitelma.

Suunnitelmaan kirjataan asiakkaan nykytilanne ja tavoitteet. Tarvittavat palvelut kartoitetaan yhteistyössä asiakkaan, hänen omaistensa tai muiden läheisten ihmisten kanssa.

Yhteistyönä laaditussa suunnitelmassa suositellaan esim. kuntoutusta, koulutusta, lyhytaikaishoitoa, asumispalveluja, päivä- tai työtoimintaa. Paletti ohjaa suunnitelmaan kirjattujen tavoitteiden mukaisesti asiakkaita tarvittavien palvelujen piiriin ja seuraa palvelujen toteutumista. Suunnitelma tarkistetaan tarvittaessa.

Kehitysvammaisten lasten kuntoutussuunnitelma laaditaan lastenneurologisessa yksikössä.