Lyhytaikaishoitoa vammaisille henkilöille

Lyhytaikaishoitoa järjestetään vammaisille ja kehitysvammaisille lapsille, nuorille ja aikuisille kotona asumisen tueksi. Lyhytaikaishoidolla tuetaan myös omaishoitajien lomajärjestelyjä.

Lyhytaikaishoitopaikasta ja hoidon kestosta sovitaan etukäteen. Hoitojaksot voivat olla kertaluonteisia tai säännöllisesti toistuvia.

Lyhytaikaishoitoa voidaan toteuttaa

  • palvelutaloissa
  • asumisyksiköissä
  • perhehoitona
  • laitoshoitona
  • kotiin järjestettävänä palveluna

Vammaisten henkilöiden lyhytaikaishoidon vaihtoehdoista saa lisätietoa oman alueen vammaispalvelujen sosiaalityöntekijältä.

Kehitysvammaisille henkilöille järjestettävästä lyhytaikaishoidosta saa lisätietoa Paletin työntekijöiltä. Kaupungilla on oma kehitysvammaisten lyhytaikaishoidon yksikkö, Koskikoti.

Omaishoidontukeen liittyvästä lyhytaikaishoidosta saa tarkempaa tietoa omaishoidontuen ohjaajilta.