Lastensuojeluilmoitus

Lastensuojeluilmoitus tehdään kun on huoli lapsen hyvinvoinnista.
Lastensuojeluilmoitus tulee tehdä aina, jos

  • lasta pahoinpidellään tai

  • lapsiperheessä on parisuhdeväkivaltaa.

Syitä huolestua lapsen hyvinvoinnista ovat esimerkiksi:

  • vanhemmat lyövät lasta
  • vanhemmat ovat lapsen seurassa vahvassa humalassa tai huumausaineiden vaikutuksen alaisena
  • lapsi on päihtynyt tai huumausaineiden vaikutuksen alaisena
  • lapsi pinnaa koulusta
  • lapsi on usein ulkona epätavallisina aikoina tai hänen vaatetuksensa ei ole asianmukainen
  • lapsen käyttäytyminen on normaalista poikkeavaa, esimerkiksi hyvin vetäytyvää, apaattista tai yliaggressiivista

Lastensuojeluilmoituksen tekeminen on tarpeen siksi, että lapsiin kohdistuvat laiminlyönnit, heitä uhkaavat vaarat tai
heitteillejättö voitaisiin havaita mahdollisimman varhain ja auttaa lasta sekä perhettä. Lastensuojelun tarkoitus on turvata
lapsen etua ja tukea perhettä tilanteissa, joissa omin voimin on vaikea selvitä.

Sosiaaliviranomaisilla on velvollisuus tutkia jokainen lastensuojeluilmoitus.