Vanhuspalvelulain mukainen ilmoitus iäkkään henkilön palvelutarpeesta

Senioripuhelin ja palveluohjaus p. 02 262 6172 (ma-pe 9.00-15.00)

Sosiaalipäivystys p. 02 262 6003 (ma-pe 8.30-15.30, muina aikoina yhteyden otot hätäkeskuksen 112 kautta)

Kotihoidon yöhoito: p. 050 556 7453 (ma-su 21.00-07.00)

 

Käyntiosoite: 
Humalistonkatu 7b
20100 Turku

Puhelin:

Suomenkielinen palvelu (02) 262 6172
Ruotsinkielinen palvelu 050 373 1037
Turun kaupungin puhelinvaihde (02) 330 000
Sähköposti: 
ikaihmisten.palvelutori@turku.fi

Aukioloajat

Suomenkielinen palvelu

Ma - Pe 09:00 - 15:00

Erityisaukioloajat

Ruotsinkielinen palvelu

Ma - Pe 09:00 - 12:00
Käyntiosoite: 

Puhelin:

Puhelin (02) 262 6003
Turun kaupungin puhelinvaihde (02) 330 000

Fax:

Faksi (02) 262 6626

Aukioloajat

Aukioloajat

Avoinna 24/7

Ilmoituksen iäkkään henkilön palvelutarpeesta voi tehdä joko yksityishenkilö tai viranomainen. Ilmoituksen voi tehdä kuka tahansa iäkkään henkilön tilanteesta huolestunut henkilö.
Yksityishenkilöllä on oikeus tehdä ilmoitus iäkkään henkilön palvelutarpeesta, kun taas viranomaisilla on Vanhuspalvelulain 25§:n mukainen ilmoitusvelvollisuus. lmoitus iäkkään henkilön palvelutarpeesta tehdään, kun on huoli iäkkäästä henkilöstä.

 

On syytä huolestua iäkkään henkilön hyvinvoinnista esimerkiksi silloin, kun iäkäs henkilö:

  • ei selviydy käytössään olevilla palveluilla mm. ravitsemuksen turvaamisesta, lääkehuollosta, hygienianhoidosta
  • asuu puutteellisesti varustetussa asunnossa tai asumisolosuhteet ovat muutoin epätarkoituksenmukaiset
  • ei selviydy enää itsenäisesti asioidensa hoidosta
  • ei osaa / pysty hakeutumaan tarvitsemiinsa sosiaali- / terveydenhuollon palveluihin
  • henkilöä kaltoin kohdellaan
  • käyttää päihteitä kohtuuttomasti vaarantaen oman terveytensä
  • vaarantaa oman turvallisuutensa / terveytensä
  • on ilmeinen tarve apuvälineille

 

 

Senioripuhelin ja palveluohjaus p. 02 262 6172 (ma-pe 9.00-15.00)

Sosiaalipäivystys p. 02 262 6003 (ma-pe 8.30-15.30, muina aikoina yhteyden otot hätäkeskuksen 112 kautta)

Kotihoidon yöhoito: p. 050 556 7453 (ma-su 21.00-07.00)