Tilapäiset asumispalvelut

Tilapäishoidon yksiköt

  • Portsakodin tilapäishoitoyksikkö p. 02 262 5022
  • Liinahaka osasto 3A p. 02 262 5519
  • Liinahaka osasto 3B p. 02 262 5521
  • Liinahaka osasto 4A p. 044 907 2817
  • Mäntyrinne osasto 1 p. 02 262 6927
  • Runosmäki osasto 5B p. 050 310 1615
  • Kotikunnas Hoitokoti Venla p. 02 282 0221

Tilapäishoito on kotona asuville ikääntyneille tarkoitettu palvelu, jonka tavoitteena on ikääntyneiden fyysisen ja psyykkisen toimintakyvyn ylläpitäminen ja kohentaminen.

Tilapäishoidolla tuetaan ikääntyneiden mahdollisuutta asua kotona mahdollisimman pitkään. Tilapäishoito helpottaa myös omaisten arjessa jaksamista ja tarjoaa tukea omaishoitajille.

Tilapäishoidon asiakkaat ovat pääsääntöisesti kotihoidon tai omaishoidon asiakkaita. Hoitojaksot ovat tavallisesti 1 - 2 viikon mittaisia. Ne toteutetaan joko kaupungin omissa tehostetun palveluasumisen yksiköissä tai ostopalveluna muissa tehostetun palveluasumisen yksiköissä.

Tilapäishoidon tarve kartoitetaan ja hoitojaksot sovitaan yksilöllisesti.

Varaukset

  • Kotihoidon asiakkaille jakson varaa kotihoidon sairaanhoitaja
  • Omaishoidon tuen asiakkaille jakson varaa oman alueen omaishoidonohjaaja
  • Asiakkaille, joilla ei ole edellä mainittuja palveluita varaukset tehdään tilapäishoidon palveluohjaajan kautta.

Tilapäishoidon hoitomaksu on 22 euroa vuorokaudessa. Maksu ei kerrytä maksukattoa.

YHTEYSTIEDOT

Tilapäishoidon palveluohjaus:

palveluohjaaja Jaana Perttilä puh. 040 687 8712, Hovioikeudenkatu 3, 20500 Turku

sihteeri Tuire Kivinen puh. 040 182 0911 (olemassa olevien ajanvarausten muutokset ja peruutukset), Liinahaankatu 17, 20320 Turku

Sähköposti: vanhusten.tilapaishoito@turku.fi