Veteraanien kotona asumista tukevat palvelut

Veteraanien palveluilla tuetaan ja aktivoidaan veteraaneja ja heidän puolisoitaan selviytymään kotona. Jokaiselle veteraanille tehdään hänen niin halutessaan palvelu- ja hoitosuunnitelma, jossa räätälöidään tarpeisiin sopiva palvelukokonaisuus. Veteraaneilla on halutessaan mahdollisuus esimerkiksi maksuttomaan siivoukseen, ateriapalveluun tai virkistystoimintaan.

Veteraanipalveluja saavat Suomessa asuvat, vuosien 1939-1945 sotiin osallistuneet rintamaveteraanit, joilla on rintamasotilastunnus, rintamapalvelutunnus tai rintamatunnus.

Veteraani tai hänen läheisensä voivat kysyä palvelumahdollisuuksista veteraaniohjaajilta puhelinaikana arkisin klo 9-11.

  • veteraaniohjaaja Eija-Leena Lehto, p. 040 536 9261
  • veteraaniohjaaja Tanja Fokin, p. 040 536 9354